Third party logistics, Logistyka firm trzecich 3 PL - metoda działania, w której jedna lub kilka funkcji logistycznych zleca się firmie zewnętrznej (patrz: Outsourcing usług logistycznych ). 3PL...

Fourth party logistics, Integrator procesów logistycznych, Logistics Integrator, Wiodący operator logistyczny, Lead logistics provider, LLP 4 PL ( ang. Fourth party logistics, Integrator Procesów...

5 PL - podmioty logistyki 5 PL (Fifth-Party Logistics) są usługodawcami zintegrowanych usług logistycznych tzn. zarządzają łańcuchem dostaw na poziomie strategicznym i koncentrują się na...

Akredytowana Organizacja Doradcza MSP – firmy doradcze polecane przez APM Group oraz Cabinet Office , ze względu na wiedzę o metodyce MSP i zatrudnianie doświadczonych i certyfikowanych...

ArchiMate (wymowa: ahr-ki-meyt ) – otwarty i niezależny język modelowania architektury korporacyjnej wspierający opis, analizę i wizualizację w ramach czterech domen architektonicznych (biznesowej...

Zarządzanie ryzykiem behawioralnym - proces zastosowania psychologii do identyfikacji problemów organizacyjnych i zarządzania ryzykiem w kontekście indywidualnym i grupowym. Zarządzanie kapitałem...

Centrum inwestycji - ośrodek inwestycji, jednostka w przedsiębiorstwie wydzielona pod względem zużywanego kapitału. W przeciwieństwie do np. centr kosztów i przychodów, gdzie obiektem...

Centrum kosztów – miejsce powstawania kosztów w organizacji, które nie wpływa bezpośrednio na powstawanie przychodu organizacji. Typowymi centrami kosztów są działy B+R, marketingu czy obsługi...

Centrum przychodów – ośrodek odpowiedzialności za przychody . W centrach przychodów menedżer jest odpowiedzialny za osiągnięcie planowanych przychodów i nie ma wpływu na kształtowanie cen oraz...

Centrum zysków - część korporacji , która bezpośrednio powiększa jej zyski (ang. profit ). Każde centrum zysków w firmie jest traktowane jako oddzielny biznes, wobec tego zyski lub straty są...

CFO

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

CHAMPS2 - metoda opracowana przez Birmingham City Council w Wielkiej Brytanii dla potrzeb zarządzania transformacją jaką przechodziło miasto Birmingham. W ciągu 10 lat, korzyści finansowe z...

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Rozwój oparty na kompetencjach – strategia przedsiębiorstwa , program, proces stanowiący podstawę do dostosowania wydajności pracy pracowników z celami organizacji . Zadaniem tej strategi jest, aby...

Kontroler finansowy – osoba zajmująca się controllingiem . Doradca zarządu, zajmujący się fachową interpretacją wyników, relacji, liczb. Powołuje się go do wyszukiwania odpowiednich dróg wiodących...

Kontroler finansowy – osoba zajmująca się controllingiem . Doradca zarządu, zajmujący się fachową interpretacją wyników, relacji, liczb. Powołuje się go do wyszukiwania odpowiednich dróg wiodących...

Kontrola kosztów ( kontroling kosztów , controlling kosztów , zarządzanie kosztami , redukcja kosztów ) – zarządzanie i/lub zmniejszanie wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.