Strategia Zarządzania Ryzykiem - opis celu stosowania zarządzania ryzykiem , opis procedury , która będzie przyjęta, ról i obowiązków, tolerancje dla ryzyka , terminy działań w ramach zarządzania...

Zarządzanie ryzykiem - systematyczne stosowanie zasad, formuł realizacji i procesów do zadań polegających na identyfikacji i ocenie ryzyk (zagrożeń i szans), a następnie planowanie i wdrażanie...

Strategia Zarządzania Ryzykiem - opis celu stosowania zarządzania ryzykiem , opis procedury , która będzie przyjęta, ról i obowiązków, tolerancje dla ryzyka , terminy działań w ramach zarządzania...

Zarządzanie ryzykiem - systematyczne stosowanie zasad, formuł realizacji i procesów do zadań polegających na identyfikacji i ocenie ryzyk (zagrożeń i szans), a następnie planowanie i wdrażanie...

Strategia Zarządzania Ryzykiem - opis celu stosowania zarządzania ryzykiem , opis procedury , która będzie przyjęta, ról i obowiązków, tolerancje dla ryzyka , terminy działań w ramach zarządzania...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Akceptowanie - jedna z możliwych reakcji na zagrożenie, której istotą jest podjęcie świadomej i przemyślanej decyzji o braku reakcji na dane zagrożenie, oparta na przesłance, że powstrzymanie się...

Apetyt na ryzyko ( skłonność do akceptacji ryzyka ) - indywidualne nastawienie danej organizacji dopodejmowania ryzyka , które z kolei wyznacza poziom ryzyka, jaki ta organizacja uważa za możliwy...

Unikanie - jedna z kategorii reakcji na ryzyko związane z zagrożeniem, gdy zagrożenie albo nie będzie nadal oddziaływało albo może więcej nie zaistnieć. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Unikanie - jedna z kategorii reakcji na ryzyko związane z zagrożeniem, gdy zagrożenie albo nie będzie nadal oddziaływało albo może więcej nie zaistnieć. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful...

Bliskość ryzyka - czynnik czasowy ryzyka , tzn. określenie kiedy zmaterializowanie się ryzyk będzie bardziej prawdopodobne i stopień ich wpływu różny w zależności od tego, kiedy one wystąpią. 1...

Budżet ryzyka - suma pieniędzy zawarta w budżecie projektu , odłożona na finansowanie konkretnych reakcji kierownictwa projektu na związane z nim zagrożenia i szansy (np. na pokrycie kosztów planów...

Budżet ryzyka - suma pieniędzy zawarta w budżecie projektu , odłożona na finansowanie konkretnych reakcji kierownictwa projektu na związane z nim zagrożenia i szansy (np. na pokrycie kosztów planów...

Efekt netto - efekt zmaterializowania się tylko i wyłącznie zidentyfikowanych zagrożeń i szans (gdyby je połączyć), w przeciwieństwie do efektów brutto , które uwzględniają wystąpienie wszelkich...

Wzmocnienie - reakcja na ryzyko w przypadku szansy, polegająca na podjęciu czynności, aby: 1 zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, wzmocnić wpływ zdarzenia, gdyby wystąpiło.

Wzmocnienie - reakcja na ryzyko w przypadku szansy, polegająca na podjęciu czynności, aby: 1 zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, wzmocnić wpływ zdarzenia, gdyby wystąpiło.

Ewaluacja ryzyka - proces zrozumienia efektu netto zidentyfikowanych zagrożeń i szans dla danego działania , gdyby je połączyć. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009...

Wyeksploatowanie ( wykorzystanie ) - reakcja na ryzyko związane z szansą polegająca na skorzystaniu z pojawiającej się szansy i zapewnieniu, że ona zaistnieje, a jej potencjał zostanie...

Wyeksploatowanie ( wykorzystanie ) - reakcja na ryzyko związane z szansą polegająca na skorzystaniu z pojawiającej się szansy i zapewnieniu, że ona zaistnieje, a jej potencjał zostanie...

Plan rezerwowy ( plan awaryjny ) - reakcja na zagrożenie polegająca na przygotowanie planu rezerwowego dla działań , które będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się...

Plan rezerwowy ( plan awaryjny ) - reakcja na zagrożenie polegająca na przygotowanie planu rezerwowego dla działań , które będą podjęte w celu zredukowania skutków zagrożenia, gdy ryzyko się...

Identyfikator ryzyka - niepowtarzalny kod pozwalający na grupowanie wszystkich informacji na temat danego zagrożenia . Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO...

Wpływ ryzyka - przewidywany lub faktyczny skutek zmaterializowania się konkretnego zagrożenia lub szansy. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...

Wpływ ryzyka - przewidywany lub faktyczny skutek zmaterializowania się konkretnego zagrożenia lub szansy. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN...