Zarządzanie ryzykiem behawioralnym - proces zastosowania psychologii do identyfikacji problemów organizacyjnych i zarządzania ryzykiem w kontekście indywidualnym i grupowym. Zarządzanie kapitałem...

CFO

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Zobacz także: Dyrektor finansowy . CFO – osoba odpowiedzialna za Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa i nadzór nad czynnościami finansowymi realizowanymi w przedsiębiorstwie. Do jego...

Internal Control–Integrated Framework (tzw. COSO framework ) - modelowy schemat wewnętrznej kontroli stosowany przez przedsiębiorstwa i organizacje w celu oceny ich własnych systemów nadzoru.

Osadzanie i przegląd M_o_R - podstawowe reguły zarządzania ryzykiem wywodzące się bezpośrednio z nadzoru korporacyjnego . Po wprowadzenia kluczowych zasad, podejść i procesów M o R , aby były...

Zarządzanie ryzykiem finansowym – dziedzina zarządzania zajmująca się tworzeniem wartości firmy poprzez odpowiednie użytkowanie określonych instrumentów finansowych w celu ograniczenia ryzyka...

ISO/IEC 27005 – norma należąca do stale rosnącej rodziny standardów ISO/IEC 27000 . Jest to standard bezpieczeństwa informacyjnego wydany przez Międznarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i...

Internal Control–Integrated Framework (tzw. COSO framework ) - modelowy schemat wewnętrznej kontroli stosowany przez przedsiębiorstwa i organizacje w celu oceny ich własnych systemów nadzoru.

ISO 31000 – rodzina norm związanych z zarządzaniem ryzykiem skodyfikowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO . Celem sformułowania ISO 31000 było dostarczenie zasad i wytycznych...

ISO/IEC 27005 – norma należąca do stale rosnącej rodziny standardów ISO/IEC 27000 . Jest to standard bezpieczeństwa informacyjnego wydany przez Międznarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i...

M_o_R - framework , który pomaga wprowadzić zarządzanie ryzykiem w całej organizacji . Jest kompletny i prowadzi użytkowników począwszy od etapu tworzenia strategii i polityki zarządzania ryzykiem...

Podejście M_o_R - elementy, które trzeba przystosować i zaadoptować (adopt & adapt) do konkretnej organizacji: m.in. polityka zarządzania ryzykiem, rejestry ryzyk i...

Reguły M_o_R - podstawowe reguły zarządzania ryzykiem wywodzące się bezpośrednio z nadzoru korporacyjnego...

Procesy M_o_R - 5 podstawowych kroków, które zapewniają, że ryzyko zostanie zidentyfikowane, ocenione i znajdzie się pod odpowiednią...

M_o_R - framework , który pomaga wprowadzić zarządzanie ryzykiem w całej organizacji . Jest kompletny i prowadzi użytkowników począwszy od etapu tworzenia strategii i polityki zarządzania ryzykiem...

Prośba o uzupełnienie, jeśli mamy świadomość, że artykuł nie jest skończony Matryca ryzyka - metoda pozwalająca na jakościowe oszacowanie ryzyka zawodowego. Szacowanie następstw i...