Zarządzanie relacjami z biznesem - funkcja i proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) mająca na celu utrzymanie relacji z organizacją biznesową . Obejmuje zwykle: zarządzanie...

Zarządzanie relacjami z biznesem - funkcja i proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) mająca na celu utrzymanie relacji z organizacją biznesową . Obejmuje zwykle: zarządzanie...

Zarządzanie relacjami z biznesem - funkcja i proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) mająca na celu utrzymanie relacji z organizacją biznesową . Obejmuje zwykle: zarządzanie...

Menedżer ds. relacji z biznesem - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) rola odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z jednym lub większą ilością odbiorców biznesu . Osoba...

Organizacja biznesowa - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) przedsiębiorstwo lub organizacja utworzona z kilku jednostek biznesowych . W kontekście zarządzania usługami IT...

Organizacja biznesowa - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) przedsiębiorstwo lub organizacja utworzona z kilku jednostek biznesowych . W kontekście zarządzania usługami IT...

Menedżer ds. relacji z biznesem - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) rola odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z jednym lub większą ilością odbiorców biznesu . Osoba...

Portfel umów z klientami ( Portfel umów z odbiorcami ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) baza danych lub ustrukturyzowany dokument używany do zarządzania umowami o...

Portfel umów z klientami ( Portfel umów z odbiorcami ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) baza danych lub ustrukturyzowany dokument używany do zarządzania umowami o...

Portfel klientów - baza danych lub ustrukturyzowany dokument w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) używany do zapisywania wszystkich odbiorców dostawcy usług informatycznych .

Portfel klientów - baza danych lub ustrukturyzowany dokument w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) używany do zapisywania wszystkich odbiorców dostawcy usług informatycznych .

Menedżer ds. relacji z biznesem - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) rola odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z jednym lub większą ilością odbiorców biznesu . Osoba...

Organizacja biznesowa - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) przedsiębiorstwo lub organizacja utworzona z kilku jednostek biznesowych . W kontekście zarządzania usługami IT...

Portfel klientów - baza danych lub ustrukturyzowany dokument w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) używany do zapisywania wszystkich odbiorców dostawcy usług informatycznych .

Portfel klientów - baza danych lub ustrukturyzowany dokument w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) używany do zapisywania wszystkich odbiorców dostawcy usług informatycznych .

Portfel umów z klientami ( Portfel umów z odbiorcami ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) baza danych lub ustrukturyzowany dokument używany do zarządzania umowami o...

Portfel umów z klientami ( Portfel umów z odbiorcami ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) baza danych lub ustrukturyzowany dokument używany do zarządzania umowami o...