Zarządzanie projektami inwestycyjnymi - zarządzanie zbiorem zadań inwestycyjnych, które są od siebie wzajemnie zależne i wspólnie dążą do osiągnięciu celu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Projekt...