Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

BPMM - model dojrzałości stworzony przez międzynarodową, otwartą organizację non-profit Object Management Group (OMG). Bazuje na modelu CMM . Zawiera zestaw zaleceń i dobrych praktyk w zakresie...

Mapowanie procesów - technika polegająca na graficznym przedstawieniu funkcjonowania procesu lub zespołu procesów/operacji i ich wzajemnych powiązań. Do opisu poszczególnych elementów mapy procesu...

BPMM - model dojrzałości stworzony przez międzynarodową, otwartą organizację non-profit Object Management Group (OMG). Bazuje na modelu CMM . Zawiera zestaw zaleceń i dobrych praktyk w zakresie...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Doskonałość procesu - nowoczesny sposób zapewnienia jakości produktów i usług. Podstawą takiego postępowania jest twierdzenie, że jeśli praca na każdym etapie procesu jest wysokiej jakości, to na...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Frameworx - pakiet standardów umożliwiający dostawcom usług ocenę i udoskonalenie wydajności biznesowej przez zastosowanie podejścia zorientowanego na usługi wobec operacji i integracji.

Mapowanie procesów - technika polegająca na graficznym przedstawieniu funkcjonowania procesu lub zespołu procesów/operacji i ich wzajemnych powiązań. Do opisu poszczególnych elementów mapy procesu...

Mapowanie procesów - technika polegająca na graficznym przedstawieniu funkcjonowania procesu lub zespołu procesów/operacji i ich wzajemnych powiązań. Do opisu poszczególnych elementów mapy procesu...

Frameworx - pakiet standardów umożliwiający dostawcom usług ocenę i udoskonalenie wydajności biznesowej przez zastosowanie podejścia zorientowanego na usługi wobec operacji i integracji.

Frameworx - pakiet standardów umożliwiający dostawcom usług ocenę i udoskonalenie wydajności biznesowej przez zastosowanie podejścia zorientowanego na usługi wobec operacji i integracji.

Doskonałość procesu - nowoczesny sposób zapewnienia jakości produktów i usług. Podstawą takiego postępowania jest twierdzenie, że jeśli praca na każdym etapie procesu jest wysokiej jakości, to na...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

Diagram procesu ( schemat blokowy , diagram przebiegu procesu , schemat przepływów , algorytm procesu ) - narzędzie nakierowane na graficzne przedstawienie każdego procesu, czyli sekwencji...

SqEME - otwarty standard rozwoju architektury korporacyjnej ukierunkowany na procesy . Prezentuje procesy z perspektywy czterech komplementarnych „okien” (ang. windows ). Właścicielem standardu...