Zarządzanie problemami - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich problemów . Zarządzanie problemami prewencyjnie zapobiega...

Problem - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) przyczyna jednego lub wielu incydentów . Przyczyna nie jest zawsze znana w chwili rejestrowania (zapisu) problemu . Proces...

Zarządzanie problemami - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich problemów . Zarządzanie problemami prewencyjnie zapobiega...

Zarządzanie problemami - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich problemów . Zarządzanie problemami prewencyjnie zapobiega...

Problem - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) przyczyna jednego lub wielu incydentów . Przyczyna nie jest zawsze znana w chwili rejestrowania (zapisu) problemu . Proces...

Analiza chronologiczna - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) technika stosowana w celu znalezienia prawdopodobnej przyczyny powstawania problemów . Wszystkie dostępne...

Analiza Kepner-Tregoe ( KT ) - stosowana w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) uporządkowane podejścia do rozwiązywania problemów . Problem jest analizowany w kontekście...

Analiza przyczyn źródłowych - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), w której następuje identyfikacja przyczyn źródłowych incydentu lub problemu . Analiza przyczyn...

Analiza uciążliwości - technika w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) pomagająca określić wpływ na organizację biznesową jednego lub więcej problemów . 1 Formuła jest...

Awaria - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) utrata zdolności do pracy zgodnej ze specyfikacją lub dostarczenia wymaganego rezultatu. Termin może być stosowany w...

Baza znanych błędów - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) baza danych zawierająca zapisy wszystkich znanych błędów . Jest tworzona i aktualizowana w procesie zarządzania...

Błąd - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) oznacza wadę projektową lub awarię, która powoduje defekt jednej lub więcej usług informatycznych lub innych elementów...

Burza mózgów - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) technika pracy, której celem jest wytworzenie jak...

Burza mózgów - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) technika pracy, której celem jest wytworzenie jak...

Analiza chronologiczna - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) technika stosowana w celu znalezienia prawdopodobnej przyczyny powstawania problemów . Wszystkie dostępne...

Analiza chronologiczna - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) technika stosowana w celu znalezienia prawdopodobnej przyczyny powstawania problemów . Wszystkie dostępne...

Zamknięty - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ostatni status w cyklu życia problemu , incydentu , zmiany , itp. W stanie zamkniętym nie można już podejmować żadnej...

Zamknięty - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ostatni status w cyklu życia problemu , incydentu , zmiany , itp. W stanie zamkniętym nie można już podejmować żadnej...

Zamknięcie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czynność zmiany stanu danego incydentu , problemu , zmiany itp. na stan zamknięty. 1 Bibliografia OGC: ITIL ® Foundation...

Zamknięcie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czynność zmiany stanu danego incydentu , problemu , zmiany itp. na stan zamknięty. 1 Bibliografia OGC: ITIL ® Foundation...

Diagnoza - etap cyklu incydentu i problemu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ). Celem diagnozy jest znalezienie obejścia dla incydentu lub źródłowej przyczyny problemu .

Diagnoza - etap cyklu incydentu i problemu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ). Celem diagnozy jest znalezienie obejścia dla incydentu lub źródłowej przyczyny problemu .

Diagnoza - etap cyklu incydentu i problemu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ). Celem diagnozy jest znalezienie obejścia dla incydentu lub źródłowej przyczyny problemu .

Diagram Ishikawy ( diagram przyczynowo-skutkowy ) - technika pomagająca zespołowi w identyfikacji wszystkich możliwych przyczyn problemu; wymyślona przez Kaoru Ishikawa. Wynikiem tej techniki jest...

Diagram Ishikawy ( diagram przyczynowo-skutkowy ) - technika pomagająca zespołowi w identyfikacji wszystkich możliwych przyczyn problemu; wymyślona przez Kaoru Ishikawa. Wynikiem tej techniki jest...