Zarządzanie poziomem świadczenia usługi - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za negocjowanie, możliwych do osiągnięcia umów SLA (umowa o gwarantowanym poziomie...

Poziom świadczenia usługi - mierzone i raportowane wartości poszczególnych uzyskanych parametrów usługi wobec docelowych poziomów świadczenia usługi . Termin ten używany jest czasem nieformalnie w...

Poziom świadczenia usługi - mierzone i raportowane wartości poszczególnych uzyskanych parametrów usługi wobec docelowych poziomów świadczenia usługi . Termin ten używany jest czasem nieformalnie w...

Zarządzanie poziomem świadczenia usługi - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za negocjowanie, możliwych do osiągnięcia umów SLA (umowa o gwarantowanym poziomie...

Zarządzanie poziomem świadczenia usługi - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za negocjowanie, możliwych do osiągnięcia umów SLA (umowa o gwarantowanym poziomie...

Zarządzanie poziomem świadczenia usługi - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za negocjowanie, możliwych do osiągnięcia umów SLA (umowa o gwarantowanym poziomie...

SLM

Zarządzanie poziomem świadczenia usługi - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za negocjowanie, możliwych do osiągnięcia umów SLA (umowa o gwarantowanym poziomie...

Poziom świadczenia usługi - mierzone i raportowane wartości poszczególnych uzyskanych parametrów usługi wobec docelowych poziomów świadczenia usługi . Termin ten używany jest czasem nieformalnie w...

Tablica wskaźników ( pulpit ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) graficzna prezentacja ogólnej wydajności i dostępności usług informatycznych. Tablice wskaźników ...

Tablica wskaźników ( pulpit ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) graficzna prezentacja ogólnej wydajności i dostępności usług informatycznych. Tablice wskaźników ...

Docelowy poziom świadczenia usługi - określane w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ...

Docelowy stan odtworzenia ( docelowy punkt odtwarzania ) - określany i stosowany w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service...

Godziny świadczenia usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) uzgodniony okres czasu (okno czasowe), gdy określona usługa informatyczna jest dostępna . Np....

Godziny wsparcia - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czas lub godziny, gdy wsparcie jest dostępne dla...

Kluczowy wskaźnik wydajności ( wskaźnik KPI ) - określona w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Service...

Kluczowy wskaźnik wydajności ( wskaźnik KPI ) - określona w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Service...

Kluczowy wskaźnik wydajności ( wskaźnik KPI ) - określona w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Service...

Kontrakt z dostawcą zewnętrznym ( kontrakt UC ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) umowa dostawcy usług informatycznych z podmiotem zewnętrznym ( strona trzecia ). Firma...

Kontrakt z dostawcą zewnętrznym ( kontrakt UC ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) umowa dostawcy usług informatycznych z podmiotem zewnętrznym ( strona trzecia ). Firma...

KPI

Kluczowy wskaźnik wydajności ( wskaźnik KPI ) - określona w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Service...

Kluczowy wskaźnik wydajności ( wskaźnik KPI ) - określona w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Service...

OLA

Umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia ( umowa OLA ) - określona w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL...

Umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia ( umowa OLA ) - określona w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL...

Opcje świadczenia usługi ( pakiet poziomów świadczenia usługi ) - określany w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ...

Umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia ( umowa OLA ) - określona w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL...

Umowa o gwarantowanym poziomie wsparcia ( umowa OLA ) - określona w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL...

Opcje świadczenia usługi ( pakiet poziomów świadczenia usługi ) - określany w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ...

Plan doskonalenia usługi - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) formalny plan wdrożenia doskonalenia procesu lub usługi informatycznej . 1...