Zarządzanie potencjałem wykonawczym ( zarządzanie pojemnością ) - proces w fazach Projektowania Usług (ang. Service Design ) i Ustawicznego Doskonalenia Usług (ang. Continual Service Improvement ...

Potencjał wykonawczy ( pojemność ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) maksymalna przepustowość, jaką może osiągnąć element konfiguracji (ang. CI ) lub usługa...

Potencjał wykonawczy ( pojemność ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) maksymalna przepustowość, jaką może osiągnąć element konfiguracji (ang. CI ) lub usługa...

Potencjał wykonawczy ( pojemność ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) maksymalna przepustowość, jaką może osiągnąć element konfiguracji (ang. CI ) lub usługa...

Zarządzanie potencjałem wykonawczym ( zarządzanie pojemnością ) - proces w fazach Projektowania Usług (ang. Service Design ) i Ustawicznego Doskonalenia Usług (ang. Continual Service Improvement ...

Zarządzanie potencjałem wykonawczym ( zarządzanie pojemnością ) - proces w fazach Projektowania Usług (ang. Service Design ) i Ustawicznego Doskonalenia Usług (ang. Continual Service Improvement ...

Zarządzanie potencjałem wykonawczym ( zarządzanie pojemnością ) - proces w fazach Projektowania Usług (ang. Service Design ) i Ustawicznego Doskonalenia Usług (ang. Continual Service Improvement ...

Potencjał wykonawczy ( pojemność ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) maksymalna przepustowość, jaką może osiągnąć element konfiguracji (ang. CI ) lub usługa...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Wymiarowanie aplikacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) czynność polegająca na wymiarowaniu sprzętu dla nowej aplikacji lub wprowadzaniu poważniejszej zmiany w...

Wymiarowanie aplikacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) czynność polegająca na wymiarowaniu sprzętu dla nowej aplikacji lub wprowadzaniu poważniejszej zmiany w...

Zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu ( zarządzanie zdolnością wykonawczą biznesu , zarządzanie pojemnością biznesu ) - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual...

Zarządzanie potencjałem wykonawczym biznesu ( zarządzanie zdolnością wykonawczą biznesu , zarządzanie pojemnością biznesu ) - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual...

System zarządzania potencjałem wykonawczym - w fazie ITIL Projektowanie Usług zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania potencjałem wykonawczym .

System zarządzania potencjałem wykonawczym - w fazie ITIL Projektowanie Usług zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania potencjałem wykonawczym .

Plan zarządzania potencjałem wykonawczym ( plan zarządzania pojemnością ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) plan używany do zarządzania zasobami wymaganymi do...

Plan zarządzania potencjałem wykonawczym ( plan zarządzania pojemnością ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) plan używany do zarządzania zasobami wymaganymi do...

Planowanie potencjału wykonawczego - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) czynność w ramach procesu zarządzania potencjałem wykonawczym podejmowana w celu stworzenia planu...

Planowanie potencjału wykonawczego - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) czynność w ramach procesu zarządzania potencjałem wykonawczym podejmowana w celu stworzenia planu...

CCM

Zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów ( zarządzanie pojemnością komponentów ) - podproces w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL...

Zarządzanie potencjałem wykonawczym komponentów ( zarządzanie pojemnością komponentów ) - podproces w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL...

System zarządzania potencjałem wykonawczym - w fazie ITIL Projektowanie Usług zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania potencjałem wykonawczym .

System zarządzania potencjałem wykonawczym - w fazie ITIL Projektowanie Usług zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania potencjałem wykonawczym .