Zarządzanie portfelem usług - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) odpowiedzialny za zapewnienie, że dostawca usług posiada właściwy zestaw usług do spełnienia wymaganych celów...

Portfel usług - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) pełny zestaw usług, którymi zarządza dostawca usług . Portfel usług służy to zarządzania pełnym cyklem życia...

Portfel usług - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) pełny zestaw usług, którymi zarządza dostawca usług . Portfel usług służy to zarządzania pełnym cyklem życia...

Zarządzanie portfelem usług - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) odpowiedzialny za zapewnienie, że dostawca usług posiada właściwy zestaw usług do spełnienia wymaganych celów...

Zarządzanie portfelem usług - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) odpowiedzialny za zapewnienie, że dostawca usług posiada właściwy zestaw usług do spełnienia wymaganych celów...

Zarządzanie portfelem usług - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) odpowiedzialny za zapewnienie, że dostawca usług posiada właściwy zestaw usług do spełnienia wymaganych celów...

SPM

Zarządzanie portfelem usług - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) odpowiedzialny za zapewnienie, że dostawca usług posiada właściwy zestaw usług do spełnienia wymaganych celów...

Portfel usług - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) pełny zestaw usług, którymi zarządza dostawca usług . Portfel usług służy to zarządzania pełnym cyklem życia...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Biuro zarządzania projektami - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) funkcja lub grupa odpowiedzialna za zarządzanie...

Karta - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) dokument zawierający szczegóły nowej usługi , znaczącej zmiany lub poważnego projektu. Karta jest zwykle zatwierdzana w procesie...

Karta - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) dokument zawierający szczegóły nowej usługi , znaczącej zmiany lub poważnego projektu. Karta jest zwykle zatwierdzana w procesie...

Portfel umów z klientami ( Portfel umów z odbiorcami ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) baza danych lub ustrukturyzowany dokument używany do zarządzania umowami o...

Portfel umów z klientami ( Portfel umów z odbiorcami ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) baza danych lub ustrukturyzowany dokument używany do zarządzania umowami o...

Portfel klientów - baza danych lub ustrukturyzowany dokument w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) używany do zapisywania wszystkich odbiorców dostawcy usług informatycznych .

Portfel klientów - baza danych lub ustrukturyzowany dokument w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) używany do zapisywania wszystkich odbiorców dostawcy usług informatycznych .

Cykl życia usługi ( cykl życia zarządzania usługami ) - podejście do zarządzania usługami informatycznymi ( ITSM ), kładące nacisk na koordynację i kontrolę poprzez różne funkcje , procesy i...

Nadzór - zapewnianie, że polityka i strategia są faktycznie wdrożone oraz, że wymagane procesy są należycie wykonywane. 1 Nadzór obejmuje: definiowanie ról i obowiązków, mierzenie i raportowanie...

Nadzór - zapewnianie, że polityka i strategia są faktycznie wdrożone oraz, że wymagane procesy są należycie wykonywane. 1 Nadzór obejmuje: definiowanie ról i obowiązków, mierzenie i raportowanie...

ISG

Komitet sterujący IT ( komitet strategii IT , komitet sterujący ds. informatyki ) - formalna grupa w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL...

Komitet sterujący IT ( komitet strategii IT , komitet sterujący ds. informatyki ) - formalna grupa w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL...

Komitet sterujący IT ( komitet strategii IT , komitet sterujący ds. informatyki ) - formalna grupa w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL...

Komitet sterujący IT ( komitet strategii IT , komitet sterujący ds. informatyki ) - formalna grupa w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL...

Karta - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) dokument zawierający szczegóły nowej usługi , znaczącej zmiany lub poważnego projektu. Karta jest zwykle zatwierdzana w procesie...