Zarządzanie popytem - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) i Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zrozumienie, przewidywanie i wpływanie na popyt odbiorcy...

Zarządzanie popytem - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) i Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zrozumienie, przewidywanie i wpływanie na popyt odbiorcy...

Zarządzanie popytem - proces w fazie Strategii Usług (ang. Service Strategy ) i Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zrozumienie, przewidywanie i wpływanie na popyt odbiorcy...

Czynnik atrakcyjności - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) atrybut dodany do czegoś, aby uczynić to bardziej wyjątkowym i bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy . Na...

Czynnik atrakcyjności - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) atrybut dodany do czegoś, aby uczynić to bardziej wyjątkowym i bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy . Na...

Zróżnicowanie opłat - technika wykorzystywana do wspierania procesu zarządzania popytem poprzez stosowanie różnych sposobów naliczania opłat dla tej samej funkcji usługi informatycznej w różnych...

Zróżnicowanie opłat - technika wykorzystywana do wspierania procesu zarządzania popytem poprzez stosowanie różnych sposobów naliczania opłat dla tej samej funkcji usługi informatycznej w różnych...

Usługa rozszerzająca - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) usługa , która jest dodawana do usługi podstawowej , aby uczynić ją bardziej atrakcyjną dla klienta .

Usługa rozszerzająca - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) usługa , która jest dodawana do usługi podstawowej , aby uczynić ją bardziej atrakcyjną dla klienta .

Czynnik atrakcyjności - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) atrybut dodany do czegoś, aby uczynić to bardziej wyjątkowym i bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy . Na...

Czynnik atrakcyjności - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) atrybut dodany do czegoś, aby uczynić to bardziej wyjątkowym i bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy . Na...

Czynnik atrakcyjności - określony w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) atrybut dodany do czegoś, aby uczynić to bardziej wyjątkowym i bardziej atrakcyjnym dla odbiorcy . Na...

Model Kano - stosowany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) model opracowany przez Noriaki Kano; używany w celu zrozumienia preferencji odbiorców . 1 Model Kano grupuje...

Model Kano - stosowany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) model opracowany przez Noriaki Kano; używany w celu zrozumienia preferencji odbiorców . 1 Model Kano grupuje...

Linia usług - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) cyklu zycia usługi zgonie z ITIL usługa podstawowa lub pakiet usług oferujący wiele opcji świadczenia usługi.

Linia usług - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) cyklu zycia usługi zgonie z ITIL usługa podstawowa lub pakiet usług oferujący wiele opcji świadczenia usługi.

Linia usług - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) cyklu zycia usługi zgonie z ITIL usługa podstawowa lub pakiet usług oferujący wiele opcji świadczenia usługi.

LOS

Linia usług - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) cyklu zycia usługi zgonie z ITIL usługa podstawowa lub pakiet usług oferujący wiele opcji świadczenia usługi.

Linia usług - określona w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) cyklu zycia usługi zgonie z ITIL usługa podstawowa lub pakiet usług oferujący wiele opcji świadczenia usługi.

Model Kano - stosowany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) model opracowany przez Noriaki Kano; używany w celu zrozumienia preferencji odbiorców . 1 Model Kano grupuje...

Opcje świadczenia usługi ( pakiet poziomów świadczenia usługi ) - określany w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ...