Kontrakt ( umowa ) - zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron (konsens), ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami...

Podwykonawca - podmiot nieubiegający się o udzielenie mu zamówienia przez inwestora, który jednak z woli wykonawcy i na mocy łączącej strony umowy ma uczestniczyć w realizacji przedmiotu...

Podwykonawca - podmiot nieubiegający się o udzielenie mu zamówienia przez inwestora, który jednak z woli wykonawcy i na mocy łączącej strony umowy ma uczestniczyć w realizacji przedmiotu...

Usługa - działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby klienta , realizowane z jego udziałem. Usługa w sensie gospodarczym jest użytecznym procesem niematerialnym, który wytwarza...