Płynność finansowa – zdolność firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań 1 . Często w definicji ujmuje się również zdolność do pokrywania niespodziewanych wydatków - zakupów wszelkiego...

Zarządzanie płynnością finansową - zespół zadań dotyczących płynności finansowej przedsiębiorstwa, polegający na utrzymywaniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych i linii...

Płynność finansowa – zdolność firmy do terminowego regulowania bieżących zobowiązań 1 . Często w definicji ujmuje się również zdolność do pokrywania niespodziewanych wydatków - zakupów wszelkiego...

Zarządzanie płynnością finansową - zespół zadań dotyczących płynności finansowej przedsiębiorstwa, polegający na utrzymywaniu odpowiedniej ilości środków pieniężnych i linii...

Kapitał obrotowy (netto) – nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Jest to miara finansowa wykorzystywana do oceny płynności finansowej . Nazywany jest również kapitałem...

Płynność – w zarządzaniu finansami termin odnoszący się najczęściej do płynności finansowej przedsiębiorstwa, wykorzystywany również do określania struktury aktywów przedsiębiorstwa, a także do...

Płynność – w zarządzaniu finansami termin odnoszący się najczęściej do płynności finansowej przedsiębiorstwa, wykorzystywany również do określania struktury aktywów przedsiębiorstwa, a także do...

Kapitał obrotowy (netto) – nadwyżka aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi. Jest to miara finansowa wykorzystywana do oceny płynności finansowej . Nazywany jest również kapitałem...

Płynność – w zarządzaniu finansami termin odnoszący się najczęściej do płynności finansowej przedsiębiorstwa, wykorzystywany również do określania struktury aktywów przedsiębiorstwa, a także do...