Ekologistyka ( logistyka odzysku ) - obejmuje szereg działań prowadzących do ponownego wykorzystania produktów i materiałów. Głównym zadaniem ekologistyki jest planowanie efektywnego przepływu...

Gospodarowanie odpadami - działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania...

Podsystem logistyki zwrotów towarów, odpadów i surowców wtórnych - pojecie obejmujące organizację, planowanie i działanie w sferze gospodarki odpadami oraz...

Minimalizacja ilości odpadów – wszelkie działania mające na celu zmniejszenie ilości lub całkowite wyeliminowanie...

Minimalizacja ilości odpadów – wszelkie działania mające na celu zmniejszenie ilości lub całkowite wyeliminowanie...

Monitorowanie poziomu odpadów – zespół czynności polegających na gromadzeniu i analizowaniu danych o ilości wytworzonych, wykorzystanych, unieszkodliwionych oraz składowanych odpadów...

Monitorowanie poziomu odpadów – zespół czynności polegających na gromadzeniu i analizowaniu danych o ilości wytworzonych, wykorzystanych, unieszkodliwionych oraz składowanych odpadów...

Zarządzanie zwrotami towarów, odpadów i surowców wtórnych - zespół działań i procedur mających na celu sprawne administrowanie odpadami wytworzonymi przez dana organizację. Przez gospodarowanie...

Recykling - odzyskiwanie surowców z odpadów w celu ich powtórnego wykorzystania. Recykling pomaga nie tylko zmniejszyć ilość odpadów, ale także zaoszczędzić cenne surowce. Aby oddzielić surowce...

Gospodarowanie odpadami - działania polegające na zbieraniu, transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów, jak również nadzorze nad miejscami unieszkodliwiania...

Wykorzystywanie odpadów - przetwarzanie odpadów w celu ich powtórnego wykorzystania. Składowanie odpadów, niezależnie od czasu i przestrzeni, jaką zajmują oraz skali oddziaływania na środowisko...

Zarządzanie zwrotami towarów, odpadów i surowców wtórnych - zespół działań i procedur mających na celu sprawne administrowanie odpadami wytworzonymi przez dana organizację. Przez gospodarowanie...