Zarządzanie nieruchomościami ( administrowanie budynkami ) – działalność zawodowa , prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości . Polega ona na zawodowym (odpłatnym...

Zarządzanie nieruchomościami ( administrowanie budynkami ) – działalność zawodowa , prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości . Polega ona na zawodowym (odpłatnym...

Zarządzanie nieruchomościami ( administrowanie budynkami ) – działalność zawodowa , prowadzona przez osoby posiadające licencję zarządcy nieruchomości . Polega ona na zawodowym (odpłatnym...

Kontrola dostępu – system polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację...

System kontroli dostępu - zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu...

Bezpieczeństwo fizyczne – zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak: pożar, powódź, kradzież...

Klaster przemysłowy ( grono , wiązka przemysłowa , lokalny system produkcyjny , biegun kompetencji ) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw , instytucji i organizacji powiązanych...

System alarmowy - zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem ( system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). Systemy alarmowe nie są...

Klaster przemysłowy ( grono , wiązka przemysłowa , lokalny system produkcyjny , biegun kompetencji ) – przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw , instytucji i organizacji powiązanych...

Office park ( park biznesowy , park biurowy ) – obszar, na którym znajdują się liczne budynki biurowe . Stanowi przestrzeń biznesu, z której wyłączone są budynki przemysłowe oraz mieszkalne. W...

Systemy dozorowe ( systemy telewizji przemysłowej , systemy telewizji dozorowej ) - system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie...

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – tytuł nadawany przez Institute of Real Estate Management (w Polsce przez polski oddział IREM) zarządcom nieruchomości , którzy spełnią określone przez ww.

Sprzątaczka ( sprzątacz , konserwator powierzchni płaskich ) – osoba zajmująca się zawodowo sprzątaniem, czyli utrzymaniem czystości i porządku – w biurach , hotelach, placówkach handlowych...

Firmy sprzątające ( serwis sprzątający ) – firmy usługowe specjalizujące się w kompleksowym świadczeniu usług czyszcząco...

Firmy sprzątające ( serwis sprzątający ) – firmy usługowe specjalizujące się w kompleksowym świadczeniu usług czyszcząco...

Systemy dozorowe ( systemy telewizji przemysłowej , systemy telewizji dozorowej ) - system przekazywania obrazu (rzadziej w połączeniu z dźwiękiem) z określonych pomieszczeń w zamkniętym systemie...

Część składowa rzeczy - wszystko, co nie może być od niej odłączone bez zmiany istoty całej rzeczy lub bez zmiany części składowej. Część składowa, do chwili zgodnego z prawodawstwem wyodrębnienia...

CPM

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – tytuł nadawany przez Institute of Real Estate Management (w Polsce przez polski oddział IREM) zarządcom nieruchomości , którzy spełnią określone przez ww.

Część składowa rzeczy - wszystko, co nie może być od niej odłączone bez zmiany istoty całej rzeczy lub bez zmiany części składowej. Część składowa, do chwili zgodnego z prawodawstwem wyodrębnienia...

Dyplomowany Zarządca Nieruchomości – tytuł nadawany przez Institute of Real Estate Management (w Polsce przez polski oddział IREM) zarządcom nieruchomości , którzy spełnią określone przez ww.

Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. Również stanowisko lub rola w pionie administracji firmy lub...

Elektryk – zawód związany z montażem i naprawą instalacji elektrycznych oraz konserwacyjno-naprawczych instalacji zalicznikowych. Również stanowisko lub rola w pionie administracji firmy lub...