Zarządzanie marketingiem

Zarządzanie marketingiem

Od definicji produktu, marketingu czy popytu i podaży, poprzez rodzaje marketingu aż do badań i strategii marketingowych – artykuły i wiadomości o tej tematyce publikowane są w tym dziale. Zawiera on także opisy strategii sprzedażowych i standardy zarządzania sprzedażą.

Subiektywna oczekiwana użyteczność - ilościowa charakterystyka celu aktywności podmiotu związana z jego spodziewaną zdolnością do zaspokojenia potrzeb , czyli redukcją napięcia motywacyjnego .

Akwizycja – jedna z form sprzedaży osobistej. Jest to bezpośredni kontakt akwizytora z potencjalnymi nabywcami, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub umowy na wykonanie...

Akwizytor – pracownik albo agent przedsiębiorstwa zbierający dla niego zamówienia lub prowadzący sprzedaż bezpośrednią (np. perfumy, drogny sprzęt AGD), zawierający umowy o wykonanie usług...

Ankieta – najczęściej stosowana metoda gromadzenia informacji w badaniach marketingowych . Jest to Kwestionariusz , zawierający pytania dotyczące określonego, badanego tematu, wykorzystywany zwykle...

Ankieter – osoba prowadząca wywiad kwestionariuszowy z respondentem w sondażach i badaniach ilościowych . Wywiady kwestionariuszowe mogą być realizowane z użyciem kwestionariusza papierowego PAPI...

Subiektywna oczekiwana użyteczność - ilościowa charakterystyka celu aktywności podmiotu związana z jego spodziewaną zdolnością do zaspokojenia potrzeb , czyli redukcją napięcia motywacyjnego .

Asortyment produktów - jest to zestaw wszystkich typów i gatunków produktów oferowanych nabywcom przez dane przedsiębiorstwo lub jego jednostki. Może być także rozumiany jako zestawienie produkt ów...

Personel wspierający akwizytorów - pomaga zwiększyć wysiłki akwizytorów zdobywających zamówienia, dostarczając licznych usług lecz nie jest on nastawiony na przyjmowanie...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

Cena transferowa ( cena transakcyjna ) – cena stosowana w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Znaczną część transakcji na rynku biznesowym stanowią transakcje między podmiotami...

Charakterystyka pracy akwizytora – praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i...

Kontrola kosztów marketingu – kontrola kosztów związanych z działalnością marketingową przedsiębiorstwa. Jest to część controllingu marketingowego organizacji. Wskaźniki struktury, dynamiki oraz...

Kreowanie wizerunku sklepu – wszelkie działania prowadzące do tego, że sklep jest chętnie odwiedzany przez klientów , a produkty przez nich rozpoznawane i...

CRM

System CRM – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Nie ma jednoznacznej definicji...

System CRM – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Nie ma jednoznacznej definicji...

System CRM – to zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. Nie ma jednoznacznej definicji...

Akwizycja – jedna z form sprzedaży osobistej. Jest to bezpośredni kontakt akwizytora z potencjalnymi nabywcami, którego celem jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży towaru lub umowy na wykonanie...

DEM

Zarządzanie popytem - prognozowanie i planowanie sprzedaży oraz potwierdzanie zamówień klientów. Jego celem jest określanie wielkości przyszłego popyt u i ciągła aktualizacja tej wartości. W...

Charakterystyka pracy akwizytora – praca akwizytora polega na bezpośrednim kontakcie sprzedawcy lub jego przedstawiciela z nabywcą lub jego przedstawicielem, który ma na celu informowanie i...