Licencja oprogramowania – umowa zezwalająca na korzystanie z danej aplikacji komputerowej. Umowa ta zostaje zawarta pomiędzy podmiotem dysponującym prawami autorskimi do aplikacji, a jej...

Zarządzanie zasobami oprogramowania ( zarządzanie licencjami ) – zespół działań obejmujących zarządzanie i optymalizację zakupów, rozmieszczania, utrzymywania, użytkowania i usuwania oprogramowania...

Licencja oprogramowania – umowa zezwalająca na korzystanie z danej aplikacji komputerowej. Umowa ta zostaje zawarta pomiędzy podmiotem dysponującym prawami autorskimi do aplikacji, a jej...

Zarządzanie zasobami oprogramowania ( zarządzanie licencjami ) – zespół działań obejmujących zarządzanie i optymalizację zakupów, rozmieszczania, utrzymywania, użytkowania i usuwania oprogramowania...

Licencja dostępu jednoczesnego – licencja na oprogramowanie oparta na liczbie osób jednocześnie korzystających z oprogramowania, przy czym nieistotne jest to, które imiennie osoby uruchamiają je w...

Dozowanie oprogramowania ( licznikowanie oprogramowania ) – ograniczanie liczby użytkowników uruchamiających dane oprogramowanie z centralnego miejsca na serwerze, wynikające z umowy...

Licencja Wolnego Oprogramowania – to Licencja oprogramowania zezwalająca użytkownikom na modyfikację i redystrybucję zmodyfikowanych wersji oprogramowania, co zwykle zabronione jest przez prawo...

Licencja dostępu jednoczesnego – licencja na oprogramowanie oparta na liczbie osób jednocześnie korzystających z oprogramowania, przy czym nieistotne jest to, które imiennie osoby uruchamiają je w...

Licencja stanowiskowa – licencja na oprogramowanie oparta na liczbie użytkowników mających dostęp do oprogramowania. Przykładowo, licencja na 100 użytkowników oznacza, że do 100 imiennie...

Licencja Wolnego Oprogramowania – to Licencja oprogramowania zezwalająca użytkownikom na modyfikację i redystrybucję zmodyfikowanych wersji oprogramowania, co zwykle zabronione jest przez prawo...

Menedżer licencji - narzędzie do zarządzania oprogramowaniem używane przez producentów oprogramowania lub użytkowników końcowych do kontrolowania, gdzie i jak można uruchomić oprogramowanie.

Dozowanie oprogramowania ( licznikowanie oprogramowania ) – ograniczanie liczby użytkowników uruchamiających dane oprogramowanie z centralnego miejsca na serwerze, wynikające z umowy...

Menedżer licencji - narzędzie do zarządzania oprogramowaniem używane przez producentów oprogramowania lub użytkowników końcowych do kontrolowania, gdzie i jak można uruchomić oprogramowanie.

Zamknięte oprogramowanie ( oprogramowanie prawnie zastrzeżone ) – jedna z kategorii licencji oprogramowania , obejmująca oprogramowanie objęte restrykcjami dotyczącymi używania, kopiowania lub...

Licencja stanowiskowa – licencja na oprogramowanie oparta na liczbie użytkowników mających dostęp do oprogramowania. Przykładowo, licencja na 100 użytkowników oznacza, że do 100 imiennie...

Zamknięte oprogramowanie ( oprogramowanie prawnie zastrzeżone ) – jedna z kategorii licencji oprogramowania , obejmująca oprogramowanie objęte restrykcjami dotyczącymi używania, kopiowania lub...

Dozowanie oprogramowania ( licznikowanie oprogramowania ) – ograniczanie liczby użytkowników uruchamiających dane oprogramowanie z centralnego miejsca na serwerze, wynikające z umowy...

Zamknięte oprogramowanie ( oprogramowanie prawnie zastrzeżone ) – jedna z kategorii licencji oprogramowania , obejmująca oprogramowanie objęte restrykcjami dotyczącymi używania, kopiowania lub...