Zarządzanie konfiguracją - działania techniczne i administracyjne, których przedmiotem jest tworzenie i utrzymywanie konfiguracji oraz kontrolowanie jej zmian przez cały okres życia produktu ...

Zarządzanie konfiguracją - działania techniczne i administracyjne, których przedmiotem jest tworzenie i utrzymywanie konfiguracji oraz kontrolowanie jej zmian przez cały okres życia produktu ...

Poziom odniesienia ( obiekt odniesienia ) - poziom lub obiekt bazowy, względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects...

Bibliotekarz Konfiguracji - fakultatywna rola w zespół zarządzania projektem , do której obowiązków należy przede wszystkim opieka nad wszystkimi oryginałami produktów zarządczych projektu oraz...

Biuro projektu (ed. 2005 Biuro Wsparcia Projektu ) - biuro ustanowione na pewien czas w celu wsparcia realizacji konkretnego pomysłu wprowadzenia zmiany realizowanej jako projekt . Jeżeli je...

Obiekt konfiguracji - element podlegający zarządzaniu konfiguracją . Elementem tym może być fragment produktu, produkt lub zbiór produktów wchodzących w skład wydania . 1 Bibliografia OGC: Managing...

Zapis obiektu konfiguracji - zapisana informacja opisująca status, wersję oraz wariant każdego obiektu konfiguracji wraz z wszelkimi szczegółami dotyczącymi ważnych powiązań pomiędzy obiektami...

Zapis obiektu konfiguracji - zapisana informacja opisująca status, wersję oraz wariant każdego obiektu konfiguracji wraz z wszelkimi szczegółami dotyczącymi ważnych powiązań pomiędzy obiektami...

Bibliotekarz Konfiguracji - fakultatywna rola w zespół zarządzania projektem , do której obowiązków należy przede wszystkim opieka nad wszystkimi oryginałami produktów zarządczych projektu oraz...

Strategia Zarządzania Konfiguracją (ed.2005 Plan Zarządzania Konfiguracją ) - opis, jak i kto będzie kontrolował i ochraniał produkty projektu .

System zarządzania konfiguracją - zbiór procesów , narzędzi oraz baz danych wykorzystywanych do zarządzania danymi konfiguracyjnymi. Projekt korzysta zwykle z systemu zarządzania konfiguracją...

Biuro projektu (ed. 2005 Biuro Wsparcia Projektu ) - biuro ustanowione na pewien czas w celu wsparcia realizacji konkretnego pomysłu wprowadzenia zmiany realizowanej jako projekt . Jeżeli je...

Obiekt konfiguracji - element podlegający zarządzaniu konfiguracją . Elementem tym może być fragment produktu, produkt lub zbiór produktów wchodzących w skład wydania . 1 Bibliografia OGC: Managing...

Poziom odniesienia ( obiekt odniesienia ) - poziom lub obiekt bazowy, względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects...

Poziom odniesienia ( obiekt odniesienia ) - poziom lub obiekt bazowy, względem którego dany obiekt (jednostka) jest monitorowany i kontrolowany. 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects...

Zestawienie statusu produktów - raport o statusie produktów . Potrzebne produkty mogą być wyszczególnione za pomocą identyfikatora lub części projektu , w ramach której zostały wytworzone.

Zestawienie statusu produktów - raport o statusie produktów . Potrzebne produkty mogą być wyszczególnione za pomocą identyfikatora lub części projektu , w ramach której zostały wytworzone.