Zarządzanie katalogiem usług - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za dostarczanie i utrzymanie katalogu usług i zapewnienie, że jest on dostępny dla...

Katalog usług - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) baza danych lub ustrukturyzowany dokument z informacjami o...

Katalog usług - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) baza danych lub ustrukturyzowany dokument z informacjami o...

Zarządzanie katalogiem usług - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za dostarczanie i utrzymanie katalogu usług i zapewnienie, że jest on dostępny dla...

Zarządzanie katalogiem usług - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za dostarczanie i utrzymanie katalogu usług i zapewnienie, że jest on dostępny dla...

Katalog usług - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) baza danych lub ustrukturyzowany dokument z informacjami o...

Usługi zorientowane na odbiorcę - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) usługa informatyczna dostępna dla odbiorcy . Są to usługi, które wspierają odbiorcę procesów...

Usługi zorientowane na odbiorcę - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) usługa informatyczna dostępna dla odbiorcy . Są to usługi, które wspierają odbiorcę procesów...

Karta usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) dokument zawierający szczegółowe informacje o nowej lub...

Karta usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) dokument zawierający szczegółowe informacje o nowej lub...

Karta usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) dokument zawierający szczegółowe informacje o nowej lub...

Usługi zorientowane na odbiorcę - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) usługa informatyczna dostępna dla odbiorcy . Są to usługi, które wspierają odbiorcę procesów...

Usługi zorientowane na odbiorcę - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) usługa informatyczna dostępna dla odbiorcy . Są to usługi, które wspierają odbiorcę procesów...