ISO/IEC 20000 - pierwsza międzynarodowa norma dla zarządzania usługami, opracowana w 2005 roku przez JTC1 SC7 w ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) . Pełna nazwa ISO/IEC 20000...

ISO/IEC 20000-1 Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 1: Wymagania - międzynarodowa norma , w której określono wymagania stawiane dostawcy usług w celu skutecznego dostarczania...

ISO/IEC 20000-2 Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 2: Wytyczne zastosowania systemu zarządzania usługami - międzynarodowa norma , w której przedstawiono kontekst dotyczący normy...

ITAF - opracowany przez ISACA ramowy standard zapewnienia jakości...

TickIT - framework zaprojektowany dla branży IT, zawierający procedury oraz porady dotyczące wsparcia procesów rozwoju oprogramowania i usług, przy wykorzystaniu norm ISO 9001:2000 . Framework...

TickIT plus - elastyczne, wielopoziomowe podejście do oceny jakości i certyfikacji organizacji IT. Może być stosowane bez względu na poziom jakości, dojrzałość procesową organizacji i potrzeby jej...