Zarządzanie jakością - skoordynowane działania mające na celu kierowanie i kontrolowanie organizacji pod względem jakości . 1 Elementy zarządzania jakością w organizacji: system zarządzania...

Zarządzanie jakością - skoordynowane działania mające na celu kierowanie i kontrolowanie organizacji pod względem jakości . 1 Elementy zarządzania jakością w organizacji: system zarządzania...

Zarządzanie jakością - skoordynowane działania mające na celu kierowanie i kontrolowanie organizacji pod względem jakości . 1 Elementy zarządzania jakością w organizacji: system zarządzania...

Oczekiwania jakościowe klienta - element Założeń Projektu określający aspiracje klienta wobec jakości produktu projektu . Oczekiwania te zostają następnie ujęte w Opisie Produktu Projektu .

Oczekiwania jakościowe klienta - element Założeń Projektu określający aspiracje klienta wobec jakości produktu projektu . Oczekiwania te zostają następnie ujęte w Opisie Produktu Projektu .

Formuła realizacji projektu - opis sposobu, w jaki mają być realizowane prace projektu . Przykładowo, tworzymy produkt od początku albo kupimy produkt już istniejący.

Inspekcja jakości ( przegląd jakości ) - systematyczny, uporządkowany proces oceny produktu przeprowadzany przez dwie lub więcej starannie wybranych osób (zespół inspektorów) w sposób zaplanowany...

Zagadnienie (ed.2005 zagadnienie projektowe ) - cokolwiek, co zdarzy się w projekcie a brak rozwiązania tego może spowodować zmiany zatwierdzonego produktu , planu lub celu (czas, koszt, jakość ...

Kontrola jakości - proces monitorowania konkretnych wyników projektu w celu stwierdzenia, czy odpowiadają one stosownym standardom, i określenia sposobów eliminowania przyczyn...

Kryteria jakości - opis specyfikacji wymagań jakościowych, jakie produkt musi spełniać oraz pomiarów jakościowych, jakie zostaną wykonane przez osoby przeprowadzające inspekcję gotowego produktu. 1...

Nadzór jakości - niezależne sprawdzenie, że produkt będzie odpowiadał swojemu przeznaczeniu lub spełni wymagania. 1 Nadzór jakości tworzy i utrzymuje system zarządzania jakością oraz monitoruje...

Oczekiwania jakościowe klienta - element Założeń Projektu określający aspiracje klienta wobec jakości produktu projektu . Oczekiwania te zostają następnie ujęte w Opisie Produktu Projektu .

Strategia Zarządzania Jakością (ed.2005 Plan Jakości Projektu ) - strategia, która określa techniki i standardy jakości, jakie będą stosowane w projekcie oraz różne obowiązki niezbędne dla...

Formuła realizacji projektu - opis sposobu, w jaki mają być realizowane prace projektu . Przykładowo, tworzymy produkt od początku albo kupimy produkt już istniejący.

Formuła realizacji projektu - opis sposobu, w jaki mają być realizowane prace projektu . Przykładowo, tworzymy produkt od początku albo kupimy produkt już istniejący.

Zagadnienie (ed.2005 zagadnienie projektowe ) - cokolwiek, co zdarzy się w projekcie a brak rozwiązania tego może spowodować zmiany zatwierdzonego produktu , planu lub celu (czas, koszt, jakość ...

Zagadnienie (ed.2005 zagadnienie projektowe ) - cokolwiek, co zdarzy się w projekcie a brak rozwiązania tego może spowodować zmiany zatwierdzonego produktu , planu lub celu (czas, koszt, jakość ...

Strategia Zarządzania Jakością (ed.2005 Plan Jakości Projektu ) - strategia, która określa techniki i standardy jakości, jakie będą stosowane w projekcie oraz różne obowiązki niezbędne dla...

Strategia Zarządzania Jakością (ed.2005 Plan Jakości Projektu ) - strategia, która określa techniki i standardy jakości, jakie będą stosowane w projekcie oraz różne obowiązki niezbędne dla...

Inspekcja jakości ( przegląd jakości ) - systematyczny, uporządkowany proces oceny produktu przeprowadzany przez dwie lub więcej starannie wybranych osób (zespół inspektorów) w sposób zaplanowany...

Nadzór jakości - niezależne sprawdzenie, że produkt będzie odpowiadał swojemu przeznaczeniu lub spełni wymagania. 1 Nadzór jakości tworzy i utrzymuje system zarządzania jakością oraz monitoruje...

Kontrola jakości - proces monitorowania konkretnych wyników projektu w celu stwierdzenia, czy odpowiadają one stosownym standardom, i określenia sposobów eliminowania przyczyn...

Kryteria jakości - opis specyfikacji wymagań jakościowych, jakie produkt musi spełniać oraz pomiarów jakościowych, jakie zostaną wykonane przez osoby przeprowadzające inspekcję gotowego produktu. 1...