Proces twórczy w projektowaniu - działanie które prowadzi do powstania czegoś oryginalnego co nie posiada wzorca. Proces dochodzenia do końcowego rezultatu jest nie zdefiniowany . Dostępność...

ros. Теория решения изобретательских задач TRIZ ( teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień , teoria rozwiązywania zagadnień wynalazczych ) – jedno z popularniejszych narzędzi prakseologii, a...

ros. Теория решения изобретательских задач TRIZ ( teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień , teoria rozwiązywania zagadnień wynalazczych ) – jedno z popularniejszych narzędzi prakseologii, a...

ros. Теория решения изобретательских задач TRIZ ( teoria rozwiązywania innowacyjnych zagadnień , teoria rozwiązywania zagadnień wynalazczych ) – jedno z popularniejszych narzędzi prakseologii, a...