System informacji logistycznej - jego istotą jest gromadzenie i przetwarzanie danych, służących podejmowaniu decyzji logistycznych oraz udostępnianie informacji uzyskanych po ich przetworzeniu.

Zarządzanie informacją (w logistyce) - ogromny przepływ informacji o surowcach i materiałach potrzebnych do zaopatrzenia działu produkcji, realizowanych zamówieniach,transporcie oraz innych...

System informacji logistycznej - jego istotą jest gromadzenie i przetwarzanie danych, służących podejmowaniu decyzji logistycznych oraz udostępnianie informacji uzyskanych po ich przetworzeniu.

LIS

System informacji logistycznej - jego istotą jest gromadzenie i przetwarzanie danych, służących podejmowaniu decyzji logistycznych oraz udostępnianie informacji uzyskanych po ich przetworzeniu.

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

Algorytm MRP - zaawansowany algorytm, służący do obliczenia szczegółowego planu produkcji na podstawie MPS (harmonogramu głównego produkcji), zgodnie ze strukturami konstrukcyjnymi poszczególnych...

APS

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

ASC X12 – amerykański standard ANSI elektronicznej wymiany danych, stosowany głównie w Ameryce Północnej. Zobacz też EDI EDIFACT ODETTE...

EDIFACT – jedyny międzynarodowy standard elektronicznej wymiany danych, stosowany przeważnie poza krajami Ameryki Północnej, zalecany przez Narody...

EDI

Elektroniczna wymiana danych - transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Celem EDI jest...

EDIFACT – jedyny międzynarodowy standard elektronicznej wymiany danych, stosowany przeważnie poza krajami Ameryki Północnej, zalecany przez Narody...

Elektroniczna wymiana danych - transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Celem EDI jest...

Elektoniczny kod produktu - numer seryjny, unikatowy na skalę globalną, służący do identyfikacji obiektów. Można go określić jako następcę standardowego kodu kreskowego. EPC daje możliwość...

Elektroniczna wymiana danych - transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Celem EDI jest...

Elektoniczny kod produktu - numer seryjny, unikatowy na skalę globalną, służący do identyfikacji obiektów. Można go określić jako następcę standardowego kodu kreskowego. EPC daje możliwość...

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ( zaawansowane zarządzanie zasobami ) – klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy...

EPC

Elektoniczny kod produktu - numer seryjny, unikatowy na skalę globalną, służący do identyfikacji obiektów. Można go określić jako następcę standardowego kodu kreskowego. EPC daje możliwość...

ERP

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa ( zaawansowane zarządzanie zasobami ) – klasa systemów informatycznych służących wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwem lub współdziałania grupy...

Indentyfikacja drogą radiową - jedna z technik automatycznej identyfikacji, a zarazem jedno z narzędzi stosowanych w zarządzaniu łańcuchem dostawców (SCM). Technologia RFID polega na...

Komputerowe systemy zarządzania zapasami - programy umożliwiające optymalizację poziomu i struktury zapasów przy utrzymaniu ciągłości zaopatrzenia procesów produkcji i obrotu towarowego. Programy...