Zarządzanie incydentami - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich incydentów . Zarządzanie incydentami zapewnia, że...

Incydent - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) nieplanowana przerwa w usłudze informatycznej lub obniżenie jakości usługi informatycznej. Awaria elementu konfiguracji...

Incydent - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) nieplanowana przerwa w usłudze informatycznej lub obniżenie jakości usługi informatycznej. Awaria elementu konfiguracji...

Zarządzanie incydentami - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich incydentów . Zarządzanie incydentami zapewnia, że...

Zarządzanie incydentami - proces w fazie Eksploatacji Usług (ang. Service Operation ) odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia wszystkich incydentów . Zarządzanie incydentami zapewnia, że...

Incydent - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) nieplanowana przerwa w usłudze informatycznej lub obniżenie jakości usługi informatycznej. Awaria elementu konfiguracji...

Analiza przyczyn źródłowych - czynność w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), w której następuje identyfikacja przyczyn źródłowych incydentu lub problemu . Analiza przyczyn...

Awaria - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) utrata zdolności do pracy zgodnej ze specyfikacją lub dostarczenia wymaganego rezultatu. Termin może być stosowany w...

Błąd - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) oznacza wadę projektową lub awarię, która powoduje defekt jednej lub więcej usług informatycznych lub innych elementów...

Zamknięty - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ostatni status w cyklu życia problemu , incydentu , zmiany , itp. W stanie zamkniętym nie można już podejmować żadnej...

Zamknięty - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ostatni status w cyklu życia problemu , incydentu , zmiany , itp. W stanie zamkniętym nie można już podejmować żadnej...

Zamknięcie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czynność zmiany stanu danego incydentu , problemu , zmiany itp. na stan zamknięty. 1 Bibliografia OGC: ITIL ® Foundation...

Zamknięcie - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czynność zmiany stanu danego incydentu , problemu , zmiany itp. na stan zamknięty. 1 Bibliografia OGC: ITIL ® Foundation...

Czas odpowiedzi ( czas reakcji ) - miara czasu ukończenia działania lub transakcji . Stosowana w zarządzaniu potencjałem wykonawczym jako miara wydajności infrastruktury IT oraz w zarządzaniu...

Czas odpowiedzi ( czas reakcji ) - miara czasu ukończenia działania lub transakcji . Stosowana w zarządzaniu potencjałem wykonawczym jako miara wydajności infrastruktury IT oraz w zarządzaniu...

Tablica wskaźników ( pulpit ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) graficzna prezentacja ogólnej wydajności i dostępności usług informatycznych. Tablice wskaźników ...

Tablica wskaźników ( pulpit ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) graficzna prezentacja ogólnej wydajności i dostępności usług informatycznych. Tablice wskaźników ...

Wykrycie - etap w rozszerzonym cyklu życia incydentu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ). Wykrycie powoduje, że incydent staje się znany dla dostawcy usługi . Wykrycie...

Wykrycie - etap w rozszerzonym cyklu życia incydentu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ). Wykrycie powoduje, że incydent staje się znany dla dostawcy usługi . Wykrycie...

Diagnoza - etap cyklu incydentu i problemu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ). Celem diagnozy jest znalezienie obejścia dla incydentu lub źródłowej przyczyny problemu .

Diagnoza - etap cyklu incydentu i problemu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ). Celem diagnozy jest znalezienie obejścia dla incydentu lub źródłowej przyczyny problemu .

Diagnoza - etap cyklu incydentu i problemu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ). Celem diagnozy jest znalezienie obejścia dla incydentu lub źródłowej przyczyny problemu .

Docelowy czas odtworzenia - określany i stosowany w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) maksymalny dopuszczalny...

Docelowy stan odtworzenia ( docelowy punkt odtwarzania ) - określany i stosowany w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service...

Druga linia wsparcia - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) drugi poziom w hierarchii grup wsparcia , zaangażowany w rozwiązywanie incydentów oraz badanie i diagnozowanie...

Błąd - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) oznacza wadę projektową lub awarię, która powoduje defekt jednej lub więcej usług informatycznych lub innych elementów...