Zarządzanie finansowe usługami informatycznymi - funkcja i proces w fazie Strategia Usług (ang. Service Strategy ) odpowiedzialny za zarządzanie wymaganiami dostawcy usług informatycznych...

Zarządzanie finansowe usługami informatycznymi - funkcja i proces w fazie Strategia Usług (ang. Service Strategy ) odpowiedzialny za zarządzanie wymaganiami dostawcy usług informatycznych...

Zarządzanie kosztami usług informatycznych ( rachunkowość informatyczna ) - w ITIL ® proces fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odpowiedzialny za: identyfikowanie rzeczywistych...

Zarządzanie kosztami usług informatycznych ( rachunkowość informatyczna ) - w ITIL ® proces fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) odpowiedzialny za: identyfikowanie rzeczywistych...

Okres sprawozdawczy - okres (zwykle rok), na jaki planowane są budżet , opłaty , amortyzacja i inne obliczenia finansowe.

Okres sprawozdawczy - okres (zwykle rok), na jaki planowane są budżet , opłaty , amortyzacja i inne obliczenia finansowe.

Amortyzacja - miara w fazie ITIL Strategia Usług (ang ITIL Service Strategy ) zmniejszenia wartości zasobów w ciągu swojego życia. Opiera się na zużyciu, eksploatacji lub innym pomniejszeniu...

Analiza kosztów i korzyści - czynność polegająca na analizie i porównywaniu kosztów i zysków w alternatywnych scenariuszach.

Fakturowanie - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) czynność będąca częścią procesu naliczania opłat . Polega na wystawianiu faktur lub rachunków i otrzymywaniu płatności od...

Fakturowanie - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) czynność będąca częścią procesu naliczania opłat . Polega na wystawianiu faktur lub rachunków i otrzymywaniu płatności od...

Budżetowanie - czynność polegająca na przewidywaniu i kontroli wydatków. Budżetowanie składa się z cyklu okresowych negocjacji, których celem jest ustalenie przyszłego budżetu (zazwyczaj rocznego)...

Budżetowanie - czynność polegająca na przewidywaniu i kontroli wydatków. Budżetowanie składa się z cyklu okresowych negocjacji, których celem jest ustalenie przyszłego budżetu (zazwyczaj rocznego)...

Budżetowanie inwestycyjne ( planowanie inwestycyjne ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) aktualne uzgodnienie wydatków finansowych przeznaczonych na uzyskanie w...

Uzasadnienie biznesowe - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) uzasadnienie istotnych wydatków. 1 Zawiera informacje o: kosztach zyskach opcjach wyzwaniach ryzykach możliwych...

Całkowite koszty posiadania - metoda w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) wspomagająca podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji. Ocenia koszt w całym cyklu życia elementu...

Całkowite koszty użytkowania - metoda w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) wspomagająca podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji i modeli źródeł świadczenia usługi . Ocenia...

Budżetowanie inwestycyjne ( planowanie inwestycyjne ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) aktualne uzgodnienie wydatków finansowych przeznaczonych na uzyskanie w...

Budżetowanie inwestycyjne ( planowanie inwestycyjne ) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) aktualne uzgodnienie wydatków finansowych przeznaczonych na uzyskanie w...

Nakłady inwestycyjne - w fazie ITIL Strategia Usług koszt zamówienia czegoś, co stanie się środkiem trwałym , na przykład koszt zakupu komputera lub budynku. Amortyzacja zasobu przebiega poprzez...

Nakłady inwestycyjne - w fazie ITIL Strategia Usług koszt zamówienia czegoś, co stanie się środkiem trwałym , na przykład koszt zakupu komputera lub budynku. Amortyzacja zasobu przebiega poprzez...

Kapitalizacja - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) oznaczenie głównych kosztów jako kapitałowe, nawet gdy nie zamówiono żadnych zasobów . Kapitalizacja ma na celu...