Eksploatacja systemów informatycznych ( użytkowanie rozwiązań informatycznych ) - czynności w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) wykonywane przez kontrolę eksploatacji ...

Eksploatacja systemów informatycznych ( użytkowanie rozwiązań informatycznych ) - czynności w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) wykonywane przez kontrolę eksploatacji ...

Eksploatacja systemów informatycznych ( użytkowanie rozwiązań informatycznych ) - czynności w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) wykonywane przez kontrolę eksploatacji ...

Eksploatacja systemów informatycznych ( użytkowanie rozwiązań informatycznych ) - czynności w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) wykonywane przez kontrolę eksploatacji ...

Eksploatacja systemów informatycznych ( użytkowanie rozwiązań informatycznych ) - czynności w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) wykonywane przez kontrolę eksploatacji ...

Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych ( zarządzanie eksploatacją IT ) - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) u dostawcy usług informatycznych ...

Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych ( zarządzanie eksploatacją IT ) - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) u dostawcy usług informatycznych ...

Zarządzanie eksploatacją systemów informatycznych ( zarządzanie eksploatacją IT ) - funkcja związana z fazą Eksploatacji Usług (ang. ITIL Service Operation ) u dostawcy usług informatycznych ...

Eksploatacja systemów informatycznych ( użytkowanie rozwiązań informatycznych ) - czynności w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) wykonywane przez kontrolę eksploatacji ...

Monitorowanie aktywne ( monitorowanie czynne ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ciągła obserwacja elementów konfiguracji (ang. CI-s ) lub usług IT z wykorzystaniem...

Monitorowanie aktywne ( monitorowanie czynne ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) ciągła obserwacja elementów konfiguracji (ang. CI-s ) lub usług IT z wykorzystaniem...

Kopia bezpieczeństwa ( kopia zapasowa ) - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), czynność polegająca na...

Kopia bezpieczeństwa ( kopia zapasowa ) - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), czynność polegająca na...

Centrum operacyjne ( mostek operacyjny ) - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) fizyczna lokalizacja, na przykład pomieszczenie, w którym zlokalizowany jest zespół i...

Przestój - definicja w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czasu, kiedy usługa informatyczna lub element...

Przestój - definicja w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) czasu, kiedy usługa informatyczna lub element...

Zarządzanie obiektami i wyposażeniem - funkcja w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) odpowiedzialna za zarządzanie fizycznym środowiskiem, w którym zlokalizowana jest...

Zarządzanie obiektami i wyposażeniem - funkcja w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) odpowiedzialna za zarządzanie fizycznym środowiskiem, w którym zlokalizowana jest...

Harmonogramowanie zadań - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) planowanie i zarządzanie realizacją zadań programistycznych, które są wymagane w ramach usługi...

Kontrola eksploatacji systemów informatycznych - funkcja w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) odpowiedzialna za monitorowanie i kontrolę usług informatycznych i...

Kontrola eksploatacji systemów informatycznych - funkcja w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) odpowiedzialna za monitorowanie i kontrolę usług informatycznych i...

Harmonogramowanie zadań - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) planowanie i zarządzanie realizacją zadań programistycznych, które są wymagane w ramach usługi...