Zarządzanie dostawcami - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za pozyskanie wartości od dostawców oraz zapewnienie, że wszystkie kontrakty i umowy z dostawcami...

Zarządzanie dostawcami - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za pozyskanie wartości od dostawców oraz zapewnienie, że wszystkie kontrakty i umowy z dostawcami...

Zarządzanie dostawcami - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za pozyskanie wartości od dostawców oraz zapewnienie, że wszystkie kontrakty i umowy z dostawcami...

Dostawca usług aplikacyjnych - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT , wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze...

Dostawca usług aplikacyjnych - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT , wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze...

ASP

Dostawca usług aplikacyjnych - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT , wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze...

Dostawca usług aplikacyjnych - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT , wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze...

Dostawca - określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) "trzecia strona" (podmiot zewnętrzny), odpowiedzialna za...

Dostawca usług aplikacyjnych - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zewnętrzny dostawca usług świadczący usługi IT , wykorzystując aplikacje działające na infrastrukturze...

Dostawca usług informatycznych - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) dostawca usług , który świadczy usługi informatyczne dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych...

Dostawca usług internetowych - zewnętrzny dostawca usług , świadczący usługę dostępu do Internetu. Większość dostawców usług internetowych dostarcza również inne usługi, takie jak hosting stron...

Dostawca usług internetowych - zewnętrzny dostawca usług , świadczący usługę dostępu do Internetu. Większość dostawców usług internetowych dostarcza również inne usługi, takie jak hosting stron...

Dostawca usług internetowych - zewnętrzny dostawca usług , świadczący usługę dostępu do Internetu. Większość dostawców usług internetowych dostarcza również inne usługi, takie jak hosting stron...

ISP

Dostawca usług internetowych - zewnętrzny dostawca usług , świadczący usługę dostępu do Internetu. Większość dostawców usług internetowych dostarcza również inne usługi, takie jak hosting stron...

Dostawca usług internetowych - zewnętrzny dostawca usług , świadczący usługę dostępu do Internetu. Większość dostawców usług internetowych dostarcza również inne usługi, takie jak hosting stron...

Dostawca usług informatycznych - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) dostawca usług , który świadczy usługi informatyczne dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych...

Dostawca usług informatycznych - określany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) dostawca usług , który świadczy usługi informatyczne dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych...

Kontrakt z dostawcą zewnętrznym ( kontrakt UC ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) umowa dostawcy usług informatycznych z podmiotem zewnętrznym ( strona trzecia ). Firma...

Kontrakt z dostawcą zewnętrznym ( kontrakt UC ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) umowa dostawcy usług informatycznych z podmiotem zewnętrznym ( strona trzecia ). Firma...

Łańcuch dostaw - określone w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) działania połączone w łańcuch wartości i realizowane przez dostawców . Łańcuch dostaw typowo łączy wielu...

Outsourcing - określone w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy ) wykorzystanie zewnętrznego dostawcy usług do zarządzania usługami informatycznymi .

Podmiot zewnętrzny - osoba, organizacja lub inna jednostka, która nie wchodzi w skład organizacji dostawcy usług i nie jest ich dodbiorcą - na przykład, dostawca oprogramowania lub serwisu...

System zarządzania dostawcami i umowami - zestaw narzędzi, danych i informacji w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), używany do wsparcia procesu zarządzania dostawcami .