Dostępność - funkcjonuje w ITIL od fazy ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zdolność usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI ) do pełnienia swojej...

Zarządzanie dostępnością - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że usługi informatyczne spełniają obecne i przyszłe potrzeby biznesowe w zakresie...

Dostępność - funkcjonuje w ITIL od fazy ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zdolność usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI ) do pełnienia swojej...

Zarządzanie dostępnością - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że usługi informatyczne spełniają obecne i przyszłe potrzeby biznesowe w zakresie...

Zarządzanie dostępnością - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że usługi informatyczne spełniają obecne i przyszłe potrzeby biznesowe w zakresie...

Zarządzanie dostępnością - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że usługi informatyczne spełniają obecne i przyszłe potrzeby biznesowe w zakresie...

AM

Zarządzanie dostępnością - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że usługi informatyczne spełniają obecne i przyszłe potrzeby biznesowe w zakresie...

Uzgodniony czas świadczenia usług ( okno serwisowe ) - synonim godzin świadczenia usług w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ). Parametr wykorzystywany w oficjalnych...

Uzgodniony czas świadczenia usług ( okno serwisowe ) - synonim godzin świadczenia usług w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ). Parametr wykorzystywany w oficjalnych...

System zarządzania dostępnością - funkcjonujący w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania dostępnością...

System zarządzania dostępnością - funkcjonujący w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania dostępnością...

Analiza awarii usługi - technika wykorzystywana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) do zidentyfikowania źródłowej przyczyny jednej lub większej ilości przerw w świadczeniu...

Analiza drzewa błędów - technika w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang ITIL Continual Service Improvement ) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang ITIL Service Design ), która może być...

Analiza wpływu awarii komponentu - technika w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), która pomaga w zidentyfikowaniu wpływu awarii danego elementu konfiguracji ( CI ) na całą...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI ) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach...

AST

Uzgodniony czas świadczenia usług ( okno serwisowe ) - synonim godzin świadczenia usług w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ). Parametr wykorzystywany w oficjalnych...

Uzgodniony czas świadczenia usług ( okno serwisowe ) - synonim godzin świadczenia usług w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ). Parametr wykorzystywany w oficjalnych...

System zarządzania dostępnością - funkcjonujący w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania dostępnością...

System zarządzania dostępnością - funkcjonujący w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zestaw narzędzi, danych i informacji używanych do wsparcia zarządzania dostępnością...

Plan zapewnienia dostępności - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) plan zapewniający, że obecne i przyszłe wymagania dotyczące dostępności usług IT będą spełnione w...

Plan zapewnienia dostępności - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) plan zapewniający, że obecne i przyszłe wymagania dotyczące dostępności usług IT będą spełnione w...