Zarządzanie dojrzałością – celowe działania mające na celu zwiększenie dojrzałości organizacji. Obejmuje ocenę dojrzałości organizacji w danym obszarze, systematyczne jej podnoszenie i...

Zarządzanie dojrzałością – celowe działania mające na celu zwiększenie dojrzałości organizacji. Obejmuje ocenę dojrzałości organizacji w danym obszarze, systematyczne jej podnoszenie i...

P3M3 - model dla zorganizowania najlepszych praktyk w organizacji. Pomaga organizacjom w radzeniu sobie z najważniejszymi aspektami zarządzania portfelem , programami i projektami . Zwiększa...

OPM3 - powszechnie uznawany standard zawierający najlepsze praktyki oceny i rozwijania dojrzałości w obszarze zarządzania portfelem , zarządzania programami i zarządzania projektami . Jest...

BPMM - model dojrzałości stworzony przez międzynarodową, otwartą organizację non-profit Object Management Group (OMG). Bazuje na modelu CMM . Zawiera zestaw zaleceń i dobrych praktyk w zakresie...

BPMM - model dojrzałości stworzony przez międzynarodową, otwartą organizację non-profit Object Management Group (OMG). Bazuje na modelu CMM . Zawiera zestaw zaleceń i dobrych praktyk w zakresie...

CMM - stworzony przez Software Engineering Institute (SEI) model przeznaczony do oceny procesu wytwórczego służącego do produkcji oprogramowania. CMM ocenia praktyki stosowane podczas produkcji.

CMMI - model dojrzałości integrujący opracowane przez SEI modele cząstkowe dotyczące dojrzałości poszczególnych obszarów. Stosując CMMI, użytkownik może wybrać jedno z dwóch możliwych podejść do...

CMM

CMM - stworzony przez Software Engineering Institute (SEI) model przeznaczony do oceny procesu wytwórczego służącego do produkcji oprogramowania. CMM ocenia praktyki stosowane podczas produkcji.

CMMI - model dojrzałości integrujący opracowane przez SEI modele cząstkowe dotyczące dojrzałości poszczególnych obszarów. Stosując CMMI, użytkownik może wybrać jedno z dwóch możliwych podejść do...

IACCM - organizacja profesjonalistów, której misją jest działanie na rzecz międzynarodowych standardów i praktyk zarządzania relacjami handlowymi. Jest organizacją non-profit, która rozwija i...

Model dojrzałości IACCM - model dojrzałości dostarczany i wspierany przez międzynarodowe stowarzyszenie IACCM (ang. International Association for Contract & Commercial Management ). Model IACCM...

IT-CMF - framework opracowany i rozpowszechniany przez Innovation Value Institute , który dostarcza zwięzły plan (ang. road map ) zarządzania w celu optymalizacji korzyści biznesowych z inwestycji...

IT Service CMM - model dojrzałości przeznaczony dla dostawców usług IT takich jak np. zarządzanie oprogramowaniem czy sprzętem informatycznym, operacje informatyczne oraz utrzymanie softwareowe.

IT-CMF - framework opracowany i rozpowszechniany przez Innovation Value Institute , który dostarcza zwięzły plan (ang. road map ) zarządzania w celu optymalizacji korzyści biznesowych z inwestycji...

Przegląd ITSM ( Ocena dojrzałości procesów ITSM ) - metodyka oceny dojrzałości procesów zarządzania usługami informatycznymi dla której punktem odniesienia są najlepsze praktyki opisane w...

SAMM ( Model dojrzałości dopasowania strategicznego ) - zaprezentowany w 1996 roku przez J. Luftmana model umożliwiający praktyczny pomiar dopasowania na linii biznes-IT oraz zarządzania tym...

Model dojrzałości IACCM - model dojrzałości dostarczany i wspierany przez międzynarodowe stowarzyszenie IACCM (ang. International Association for Contract & Commercial Management ). Model IACCM...

Przegląd ITSM ( Ocena dojrzałości procesów ITSM ) - metodyka oceny dojrzałości procesów zarządzania usługami informatycznymi dla której punktem odniesienia są najlepsze praktyki opisane w...

OPM3 - powszechnie uznawany standard zawierający najlepsze praktyki oceny i rozwijania dojrzałości w obszarze zarządzania portfelem , zarządzania programami i zarządzania projektami . Jest...