Zarządzanie ciągłością usług informatycznych - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem , które mogłoby poważnie wpłynąć na usługi...

Zarządzanie ciągłością usług informatycznych - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem , które mogłoby poważnie wpłynąć na usługi...

Zarządzanie ciągłością usług informatycznych - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem , które mogłoby poważnie wpłynąć na usługi...

Zarządzanie ciągłością usług informatycznych - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem , które mogłoby poważnie wpłynąć na usługi...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

BCM

Zarządzanie ciągłością biznesu ( zarządzanie ciągłością działalności biznesu ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) proces biznesowy dotyczący zarządzania ryzykiem , które...

Zarządzanie ciągłością biznesu ( zarządzanie ciągłością działalności biznesu ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) proces biznesowy dotyczący zarządzania ryzykiem , które...

BCP

Plan ciągłości biznesu ( plan zapewnienia ciągłości biznesu ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) plan wyznaczający kolejne etapy przywracania procesów biznesowych po ich...

Plan ciągłości biznesu ( plan zapewnienia ciągłości biznesu ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) plan wyznaczający kolejne etapy przywracania procesów biznesowych po ich...

BIA

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Zarządzanie ciągłością biznesu ( zarządzanie ciągłością działalności biznesu ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) proces biznesowy dotyczący zarządzania ryzykiem , które...

Plan ciągłości biznesu ( plan zapewnienia ciągłości biznesu ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) plan wyznaczający kolejne etapy przywracania procesów biznesowych po ich...

Plan ciągłości biznesu ( plan zapewnienia ciągłości biznesu ) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) plan wyznaczający kolejne etapy przywracania procesów biznesowych po ich...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Analiza wpływu na biznes - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. Service Strategy ) jest to czynność z zakresu zarządzania ciągłością biznesu (ang. BCM ), której celem jest zdefiniowanie istotnych...

Odtworzenie przyspieszone - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania , znana również jako ciepła gotowość. Przyśpieszone odtworzenie korzysta...

Docelowy czas odtworzenia - określany i stosowany w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) maksymalny dopuszczalny...

Szybkie odtworzenie - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania, znana także jako gorąca gotowość. Szybkie odtworzenie normalnie korzysta z...

Szybkie odtworzenie - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania, znana także jako gorąca gotowość. Szybkie odtworzenie normalnie korzysta z...

Obiekt stały - określony w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) trwały budynek gotowy do użycia, gdy jest wymagany przez plan ciągłości świadczenia usług informatycznych .

Obiekt stały - określony w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) trwały budynek gotowy do użycia, gdy jest wymagany przez plan ciągłości świadczenia usług informatycznych .

Szybkie odtworzenie - okreslana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) opcja odtwarzania, znana także jako gorąca gotowość. Szybkie odtworzenie normalnie korzysta z...