PN-N 18001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy: PN-N-18001:2004. System zarządzania BHP opisany w normie jest oparty na filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Cyklem...

SCC ( Lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów ) – narzędzie do oceny systemu bezpieczeństwa i efektów osiągniętych przez kontrahent a w tym zakresie. Zastosowanie SCC oznacza...

SCC

SCC ( Lista sprawdzająca bezpieczeństwo dla kontrahentów ) – narzędzie do oceny systemu bezpieczeństwa i efektów osiągniętych przez kontrahent a w tym zakresie. Zastosowanie SCC oznacza...