Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że: poufność , integralność i dostępność zasobów organizacji...

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że: poufność , integralność i dostępność zasobów organizacji...

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że: poufność , integralność i dostępność zasobów organizacji...

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że: poufność , integralność i dostępność zasobów organizacji...

ISM

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - proces w fazie Projektowania Usług (ang. Service Design ) odpowiedzialny za zapewnienie, że: poufność , integralność i dostępność zasobów organizacji...

Dostępność - funkcjonuje w ITIL od fazy ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zdolność usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI ) do pełnienia swojej...

Awaria - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) utrata zdolności do pracy zgodnej ze specyfikacją lub dostarczenia wymaganego rezultatu. Termin może być stosowany w...

Kopia bezpieczeństwa ( kopia zapasowa ) - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), czynność polegająca na...

Kopia bezpieczeństwa ( kopia zapasowa ) - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ), czynność polegająca na...

Zobacz Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ang. ISM ). 1 Obszerniejszy opis w artykule Bezpieczeństwo teleinformatyczne . Bibliografia OGC: ITIL ® Foundation Handbook - Pocketbook from the...

Poufność - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zasada bezpieczeństwa zapewniająca dostęp do danych jedynie upoważnionym osobom. 1 Obszerniejszy opis w artykule Poufność .

Dostępność - funkcjonuje w ITIL od fazy ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ), zdolność usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI ) do pełnienia swojej...

Awaria - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) utrata zdolności do pracy zgodnej ze specyfikacją lub dostarczenia wymaganego rezultatu. Termin może być stosowany w...

Awaria - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation ) utrata zdolności do pracy zgodnej ze specyfikacją lub dostarczenia wymaganego rezultatu. Termin może być stosowany w...

System zarządzania bezpieczeństwem informacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) schemat polityki , procesów , funkcji , norm , wytycznych i narzędzi, dzięki którym...

Polityka bezpieczeństwa informacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) polityka regulująca podejście organizacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISM ). 1...

Polityka bezpieczeństwa informacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) polityka regulująca podejście organizacji do zarządzania bezpieczeństwem informacji (ang. ISM ). 1...

Integralność - w ITIL-u określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zasada bezpieczeństwa zapewniająca, że dane i elementy konfiguracji (ang. CI-s ) są modyfikowane...

Integralność - w ITIL-u określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zasada bezpieczeństwa zapewniająca, że dane i elementy konfiguracji (ang. CI-s ) są modyfikowane...

Integralność - w ITIL-u określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) zasada bezpieczeństwa zapewniająca, że dane i elementy konfiguracji (ang. CI-s ) są modyfikowane...

System zarządzania bezpieczeństwem informacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design ) schemat polityki , procesów , funkcji , norm , wytycznych i narzędzi, dzięki którym...