Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

Można tu znaleźć informacje o metodykach służących zapewnieniu bezpieczeństwa informacji, przydatne wiadomości na temat bezpieczeństwa fizycznego czy teleinformatycznego, jak również objaśnienia norm serii ISO/IEC czy opis stanowisk w organizacji związanych z bezpieczeństwem.

Zarządzanie bezpieczeństwem – szeroka dziedzina zarządzania związana z zarządzaniem zasobami , bezpieczeństwem fizycznym i funkcjami bezpieczeństwa w obszarze HR . Wymaga identyfikacji zasobów...

Zarządzanie bezpieczeństwem – szeroka dziedzina zarządzania związana z zarządzaniem zasobami , bezpieczeństwem fizycznym i funkcjami bezpieczeństwa w obszarze HR . Wymaga identyfikacji zasobów...

ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji ( ABI ) – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę...

Kontrola dostępu – system polegający na zainstalowaniu odpowiednich urządzeń lub oprogramowania oraz wdrożeniu procedur organizacyjnych, mających na celu identyfikację...

System kontroli dostępu - zespół wzajemnie powiązanych urządzeń elektronicznych oraz mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom (całkowite lub określonym czasie) dostępu...

Rozliczalność – jedna z podstawowych funkcji bezpieczeństwa zapewniająca, że określone działanie dowolnego podmiotu może być jednoznacznie przypisane temu podmiotowi. W bezpieczeństwie...

Administrator bezpieczeństwa informacji ( ABI ) – termin prawniczy, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oznacza osobę...

Anonimowość – niemożność identyfikacji tożsamości jednostki pośród innych członków danej społeczności, wprost w odniesieniu do osoby albo do pochodzącego od niej przedmiotu (utworu). O anonimowości...

Anonimowość – niemożność identyfikacji tożsamości jednostki pośród innych członków danej społeczności, wprost w odniesieniu do osoby albo do pochodzącego od niej przedmiotu (utworu). O anonimowości...

Zarządzanie aktywami - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC...

Uwierzytelnianie (niepoprawnie autentykacja ) – proces polegający na zweryfikowaniu zadeklarowanej tożsamości osoby, urządzenia lub usługi biorącej udział w wymianie danych...

Autoryzacja – Funkcja bezpieczeństwa , która potwierdza, czy dany podmiot jest uprawniony do korzystania z żądanego zasobu. Dla określenia uprawnień danego podmiotu konieczne jest najpierw...

Autoryzacja – Funkcja bezpieczeństwa , która potwierdza, czy dany podmiot jest uprawniony do korzystania z żądanego zasobu. Dla określenia uprawnień danego podmiotu konieczne jest najpierw...

Autoryzacja – Funkcja bezpieczeństwa , która potwierdza, czy dany podmiot jest uprawniony do korzystania z żądanego zasobu. Dla określenia uprawnień danego podmiotu konieczne jest najpierw...

Dostępność – w znaczeniu informatycznym cecha informacji stanowiąca, że tylko upoważnione osoby mogą z niej skorzystać w danym miejscu i czasie. Jedna z podstawowych właściwości bezpieczeństwa...

Bezpieczeństwo fizyczne – zapewnienie ochrony pomieszczeń, sprzętów, infrastruktury oraz personelu przed bezpośrednim działaniem czynników fizycznych i zdarzeń takich jak: pożar, powódź, kradzież...

Bezpieczeństwo teleinformatyczne – zbiór zagadnień z dziedziny telekomunikacji i informatyki związany z szacowaniem i kontrolą ryzyka wynikającego z korzystania z komputerów, sieci komputerowych i...

BMIS - biznesowy model zapewniający holistyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem informacji , oraz wspólny język dla bezpieczeństwa informacji i zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie...

System alarmowy - zespół urządzeń służących najczęściej zabezpieczeniu danego obiektu przed włamaniem ( system alarmu włamania) lub pożarem (system przeciwpożarowy). Systemy alarmowe nie są...

Zarządzanie ciągłością działania - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002 poświęcony uwzględnieniu bezpieczeństwa aktywów informacyjnych w zarządzaniu ciągłością działania. Zarządzanie...