Zarządzanie aplikacjami - funkcja odpowiedzialna za zarządzanie cyklem życia wszystkich aplikacja . Zarządzanie aplikacjami odgrywa rolę w fazach: Projektowania Usług (ang. Service Design ) oraz...

Aplikacja - oprogramowanie oferujące funkcjonalności konieczne do świadczenia usługi IT . Każda aplikacja może być komponentem więcej niż jednej usługi. Aplikacja działa na jednym lub większej...

Aplikacja - oprogramowanie oferujące funkcjonalności konieczne do świadczenia usługi IT . Każda aplikacja może być komponentem więcej niż jednej usługi. Aplikacja działa na jednym lub większej...

Zarządzanie aplikacjami - funkcja odpowiedzialna za zarządzanie cyklem życia wszystkich aplikacja . Zarządzanie aplikacjami odgrywa rolę w fazach: Projektowania Usług (ang. Service Design ) oraz...

Zarządzanie aplikacjami - funkcja odpowiedzialna za zarządzanie cyklem życia wszystkich aplikacja . Zarządzanie aplikacjami odgrywa rolę w fazach: Projektowania Usług (ang. Service Design ) oraz...

Aplikacja - oprogramowanie oferujące funkcjonalności konieczne do świadczenia usługi IT . Każda aplikacja może być komponentem więcej niż jednej usługi. Aplikacja działa na jednym lub większej...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...

Portfel aplikacji - baza lub ustrukturyzowany dokument wykorzystywany do zarządzania aplikacjami w czasie ich cyklu życia. Portfel aplikacji zawiera kluczowe atrybuty wszystkich aplikacji. W...