TAT

Wskaźnik rotacji majątku – jeden z wskaźników sprawności zarządzania aktywami. Określa rotację ogółu aktywów firmy. Pozwala określić czy posiadane przez przedsiębiorstwa aktywa odpowiadają skali...

Wskaźnik rotacji majątku – jeden z wskaźników sprawności zarządzania aktywami. Określa rotację ogółu aktywów firmy. Pozwala określić czy posiadane przez przedsiębiorstwa aktywa odpowiadają skali...

Wskaźnik rotacji majątku – jeden z wskaźników sprawności zarządzania aktywami. Określa rotację ogółu aktywów firmy. Pozwala określić czy posiadane przez przedsiębiorstwa aktywa odpowiadają skali...