Konsorcjum XPrince - stowarzyszenie powstałe na skutek połączenia zespołu Jerzego Nawrockiego, twórcy metodyki X Prince z grupą firm wytwarzających oprogramowanie. Konsorcjum XPrince objęło...

Konsorcjum XPrince - stowarzyszenie powstałe na skutek połączenia zespołu Jerzego Nawrockiego, twórcy metodyki X Prince z grupą firm wytwarzających oprogramowanie. Konsorcjum XPrince objęło...