Certyfikaty HDI – uznane na świecie i cenione przez praktyków z branży certyfikaty stanowiące potwierdzenie wysokiej jakości zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i organizacji wsparcia...

Consortium for Service Innovation ( CSI ) – instytucja non-profit, koalicja organizacji skupiających się na innowacji w branży...

CSI

Consortium for Service Innovation ( CSI ) – instytucja non-profit, koalicja organizacji skupiających się na innowacji w branży...

HDI

HDI – stowarzyszenie profesjonalistów i organ certyfikacyjny sektora związanego ze wsparciem usług informatycznych. HDI tworzy platformę komunikacji dla społeczności specjalistów, ekspertów...

HDI Certified Customer Service Representative – Certyfikat potwierdzający, że jego właściciel posiada wiedzę oraz kompetencje niezbędne do obsługi użytkowników na wysokim poziomie. Może je...

HDI-CSR , pol. HDI Specjalista Centrum Wsparcia HDI Customer Service Representative Certification – potwierdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi klienta , umiejętności...

HDI Certified Desktop Support Manager - Certyfikat potwierdzający posiadanie, przez osoby zarządzające bezpośrednim wsparciem użytkowników, wiedzy o najlepszych praktykach niezbędnych do...

HDI-DSM HDI Desktop Support Manager Certification – Certyfikat przeznaczony dla osób z doświadczeniem w codziennym zarządzaniu grupami wsparcia technicznego i całością prac centrów wsparcia.

HDI Certified Desktop Support Technician - Certyfikat poświadczający, że legitymujący się nim pracownik wsparcia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie procesów oraz najlepszych praktyk...

HDI Desktop Support Technician Certification ( HDI-DST ) – Certyfikat przeznaczony dla pracowników wsparcia technicznego, którzy muszą posiadać umiejętności personalnego kontaktu z pracownikami...

HDI Support Center Analyst Certification ( HDI-SCA , pol. HDI Koordynator Centrum Wsparcia ) – Certyfikat w tym zakresie jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z...

HDI Support Center Manager Certification ( HDI-SCM , pol. HDI Menedżer Centrum Wsparcia ) – Certyfikat potwierdzający wiedzę i umiejętności praktycznych w zakresie zaawansowanej działalności...

Certyfikaty HDI – uznane na świecie i cenione przez praktyków z branży certyfikaty stanowiące potwierdzenie wysokiej jakości zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i organizacji wsparcia...

HDI-CSR , pol. HDI Specjalista Centrum Wsparcia HDI Customer Service Representative Certification – potwierdzenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi klienta , umiejętności...

HDI Certified Support Center Analyst - Certyfikat poświadczający, że jego właściciel posiadł wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia profesjonalnego wsparcia usług informatycznych.

HDI Support Center Analyst Certification ( HDI-SCA , pol. HDI Koordynator Centrum Wsparcia ) – Certyfikat w tym zakresie jest potwierdzeniem wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z...

HDI Support Center Standard - standard HDI , który dostarcza model referencyjny do budowania i rozwijania działań centrum wsparcia. jest zestawem najlepszych praktyk zebranych przez międzynarodowy...