Walidacja i testowanie usługi - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za walidację i testowanie nowej lub zmienionej usługi informatycznej . Proces Walidacji i...

Walidacja i testowanie usługi - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za walidację i testowanie nowej lub zmienionej usługi informatycznej . Proces Walidacji i...

Walidacja i testowanie usługi - proces w fazie Przekazania Usług (ang. Service Transition ) odpowiedzialny za walidację i testowanie nowej lub zmienionej usługi informatycznej . Proces Walidacji i...

Produkcyjny - termin w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang ITIL Service Transition ) dotyczy usług informatycznych lub elementów konfiguracji ( CI-s ) używanych do dostarczania usług dla ich...

Produkcyjny - termin w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang ITIL Service Transition ) dotyczy usług informatycznych lub elementów konfiguracji ( CI-s ) używanych do dostarczania usług dla ich...

Produkcyjny - termin w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang ITIL Service Transition ) dotyczy usług informatycznych lub elementów konfiguracji ( CI-s ) używanych do dostarczania usług dla ich...

QA

Zapewnianie jakości - proces w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) odpowiedzialny za zapewnienie, że jakość usługi , procesu lub innego zasobu dostawcy usługi , dostarczy...

Zapewnianie jakości - proces w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) odpowiedzialny za zapewnienie, że jakość usługi , procesu lub innego zasobu dostawcy usługi , dostarczy...

Zapewnianie jakości - proces w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) odpowiedzialny za zapewnienie, że jakość usługi , procesu lub innego zasobu dostawcy usługi , dostarczy...

Zapewnianie jakości - proces w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) odpowiedzialny za zapewnienie, że jakość usługi , procesu lub innego zasobu dostawcy usługi , dostarczy...

Środowisko testowe - kontrolowane środowisko w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), służące do testów : 1 elementów konfiguracji (ang. CI ), wydań , usług informatycznych ...

Test - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) weryfikująca zgodność ze specyfikacją funkcjonalną lub uzgodnionymi wymaganiami odnośnie: elementu konfiguracji (ang.

Test - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) weryfikująca zgodność ze specyfikacją funkcjonalną lub uzgodnionymi wymaganiami odnośnie: elementu konfiguracji (ang.

Środowisko testowe - kontrolowane środowisko w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), służące do testów : 1 elementów konfiguracji (ang. CI ), wydań , usług informatycznych ...

Środowisko testowe - kontrolowane środowisko w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ), służące do testów : 1 elementów konfiguracji (ang. CI ), wydań , usług informatycznych ...

Walidacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) mająca na celu zapewnienie, że nowa (lub zmodyfikowana) usługa informatyczna , proces , plan lub inny produkt...

Walidacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) mająca na celu zapewnienie, że nowa (lub zmodyfikowana) usługa informatyczna , proces , plan lub inny produkt...

Weryfikacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) mająca na celu zapewnienie, że nowa (lub zmodyfikowana) usługa informatyczna , proces , plan lub inny produkt...

Weryfikacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) mająca na celu zapewnienie, że nowa (lub zmodyfikowana) usługa informatyczna , proces , plan lub inny produkt...

Walidacja - czynność w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition ) mająca na celu zapewnienie, że nowa (lub zmodyfikowana) usługa informatyczna , proces , plan lub inny produkt...