Uprawnienia i certyfikaty zawodowe - certyfikaty, licencje i uprawnienia będące dodatkowymi kwalifikacjami zawodowymi, zdobywanymi przez pracownika na drodze procesu certyfikacji, dodatkowych...