Tolerancja ryzyka ( dopuszczalne ryzyko , poziom akceptacji ryzyka ) - progowe poziomy ekspozycji na ryzyko , których przekroczenie da sygnał do sporządzenia Raportu Nadzwyczajnego w celu...

Tolerancja ryzyka ( dopuszczalne ryzyko , poziom akceptacji ryzyka ) - progowe poziomy ekspozycji na ryzyko , których przekroczenie da sygnał do sporządzenia Raportu Nadzwyczajnego w celu...

Tolerancja ryzyka ( dopuszczalne ryzyko , poziom akceptacji ryzyka ) - progowe poziomy ekspozycji na ryzyko , których przekroczenie da sygnał do sporządzenia Raportu Nadzwyczajnego w celu...

Apetyt na ryzyko ( skłonność do akceptacji ryzyka ) - indywidualne nastawienie danej organizacji dopodejmowania ryzyka , które z kolei wyznacza poziom ryzyka, jaki ta organizacja uważa za możliwy...

Linia tolerancji ryzyka - linia zaznaczona na sumarycznym profilu ryzyka . Ryzyka , które pojawiają się ponad tą linią, nie mogą być akceptowane (tolerowane) bez przekazania ich na wyższy szczebel...

Profil ryzyka - opisuje rodzaje ryzyka , na które narażona jest dana organizacja oraz stopień narażenia na te ryzyka.

Apetyt na ryzyko ( skłonność do akceptacji ryzyka ) - indywidualne nastawienie danej organizacji dopodejmowania ryzyka , które z kolei wyznacza poziom ryzyka, jaki ta organizacja uważa za możliwy...

Profil ryzyka - opisuje rodzaje ryzyka , na które narażona jest dana organizacja oraz stopień narażenia na te ryzyka.

Profil ryzyka - opisuje rodzaje ryzyka , na które narażona jest dana organizacja oraz stopień narażenia na te ryzyka.

Linia tolerancji ryzyka - linia zaznaczona na sumarycznym profilu ryzyka . Ryzyka , które pojawiają się ponad tą linią, nie mogą być akceptowane (tolerowane) bez przekazania ich na wyższy szczebel...

Linia tolerancji ryzyka - linia zaznaczona na sumarycznym profilu ryzyka . Ryzyka , które pojawiają się ponad tą linią, nie mogą być akceptowane (tolerowane) bez przekazania ich na wyższy szczebel...

Apetyt na ryzyko ( skłonność do akceptacji ryzyka ) - indywidualne nastawienie danej organizacji dopodejmowania ryzyka , które z kolei wyznacza poziom ryzyka, jaki ta organizacja uważa za możliwy...