Tolerancja - dopuszczalne odchylenie powyżej lub poniżej planowanej wartości w odniesieniu do czasu i kosztów, o którym informacja nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. 1...

Tolerancja - dopuszczalne odchylenie powyżej lub poniżej planowanej wartości w odniesieniu do czasu i kosztów, o którym informacja nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. 1...

Tolerancja - dopuszczalne odchylenie powyżej lub poniżej planowanej wartości w odniesieniu do czasu i kosztów, o którym informacja nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. 1...

Tolerancja korzyści - dopuszczalne odchylenie dla oczekiwanej korzyści , informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja korzyści jest udokumentowana w...

Tolerancja korzyści - dopuszczalne odchylenie dla oczekiwanej korzyści , informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja korzyści jest udokumentowana w...

Rezerwa - coś pozostawione w zapasie zwykle w celu obsługi odchyleń kosztów i czasu lub/oraz ryzyk . 1 Metodyka PRINCE2 nie poleca stosowania rezerw z następujących powodów: rozbieżnościami...

Rezerwa - coś pozostawione w zapasie zwykle w celu obsługi odchyleń kosztów i czasu lub/oraz ryzyk . 1 Metodyka PRINCE2 nie poleca stosowania rezerw z następujących powodów: rozbieżnościami...

Tolerancja kosztów - dozwolone odchylenie od zaplanowanych kosztów realizacji planu , o którym nie trzeba jeszcze natychmiast poinformować wyższego szczebla zarządzania. Tolerancja kosztów...

Tolerancja kosztów - dozwolone odchylenie od zaplanowanych kosztów realizacji planu , o którym nie trzeba jeszcze natychmiast poinformować wyższego szczebla zarządzania. Tolerancja kosztów...

Tolerancja jakości - tolerancje dla jakości produktu powinny być określone dla każdego kryterium jakości poprzez zdefiniowanie dopuszczalnego przedziału wartości. Tolerancja jakości jest...

Tolerancja jakości - tolerancje dla jakości produktu powinny być określone dla każdego kryterium jakości poprzez zdefiniowanie dopuszczalnego przedziału wartości. Tolerancja jakości jest...

Rezerwa - coś pozostawione w zapasie zwykle w celu obsługi odchyleń kosztów i czasu lub/oraz ryzyk . 1 Metodyka PRINCE2 nie poleca stosowania rezerw z następujących powodów: rozbieżnościami...

Tolerancja ryzyka ( dopuszczalne ryzyko , poziom akceptacji ryzyka ) - progowe poziomy ekspozycji na ryzyko , których przekroczenie da sygnał do sporządzenia Raportu Nadzwyczajnego w celu...

Tolerancja ryzyka ( dopuszczalne ryzyko , poziom akceptacji ryzyka ) - progowe poziomy ekspozycji na ryzyko , których przekroczenie da sygnał do sporządzenia Raportu Nadzwyczajnego w celu...

Tolerancja zakresu - dopuszczalne odchylenie zakresu planu , które jest dozwolone zanim odchylenie to należy przekazać na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja zakresu jest udokumentowana w...

Tolerancja zakresu - dopuszczalne odchylenie zakresu planu , które jest dozwolone zanim odchylenie to należy przekazać na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja zakresu jest udokumentowana w...

Tolerancja czasu - dopuszczalne odchylenie od planowanego czasu, informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja czasu jest udokumentowana w odpowiednim...

Tolerancja czasu - dopuszczalne odchylenie od planowanego czasu, informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja czasu jest udokumentowana w odpowiednim...

Tolerancja czasu - dopuszczalne odchylenie od planowanego czasu, informacja o którym nie musi być przekazana na wyższy szczebel zarządzania. Tolerancja czasu jest udokumentowana w odpowiednim...

Tolerancja jakości - tolerancje dla jakości produktu powinny być określone dla każdego kryterium jakości poprzez zdefiniowanie dopuszczalnego przedziału wartości. Tolerancja jakości jest...