Estymowanie analogii ( estymacja analogii ) - porównywanie podobnych działań wykonywanych w projekcie lub poprzednich projektach. To pojęcie jest najczęściej występuje i jest wykorzystywane w...

BC

Uzasadnienie biznesowe - uzasadnienie projektu przygotowane w formie raportu; propozycja zmiany biznesowej, opisana w kategoriach kosztów i korzyści. Opracowanie uzasadnienia biznesowego zwykle...

Budżet projektu - plan dochodów i wydatków. Ilość określonego zasobu, w szczególności pieniędzy, przeznaczona na realizację projektu...

Uzasadnienie biznesowe - uzasadnienie projektu przygotowane w formie raportu; propozycja zmiany biznesowej, opisana w kategoriach kosztów i korzyści. Opracowanie uzasadnienia biznesowego zwykle...

Chronometraż - ustalenie czasu potrzebnego na wykonanie pracy w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych na podstawie określonej liczby pomiarów czasu. Całość badania związanego z pomiarem...

Diagram Gantta - ( Harmonogram Adamieckiego ) - graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami . Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w...

Diagram następstwa produktów - część planu ilustrująca kolejność wytwarzania lub pozyskiwania produktów oraz współzależności pomiędzy produktami, które zidentyfikowano na diagramie struktury...

Obeya (w dołowym tłumaczeniu z języka japońskiego duży pokój ) — stosowana w firma ch azjatyckich (m.in. w koncernie Toyota) metoda zarządzania projektami polegająca na stworzeniu międzyfunkcyjnego...

EVM – technika zarządzania projektami służąca do planowania, monitorowania oraz sterowania; łącząca w sobie zakres projektu , jego harmonogram oraz potrzebne do jego wykonania zasoby w taki sposób...

EVM – technika zarządzania projektami służąca do planowania, monitorowania oraz sterowania; łącząca w sobie zakres projektu , jego harmonogram oraz potrzebne do jego wykonania zasoby w taki sposób...

EVM – technika zarządzania projektami służąca do planowania, monitorowania oraz sterowania; łącząca w sobie zakres projektu , jego harmonogram oraz potrzebne do jego wykonania zasoby w taki sposób...

Estymowanie analogii ( estymacja analogii ) - porównywanie podobnych działań wykonywanych w projekcie lub poprzednich projektach. To pojęcie jest najczęściej występuje i jest wykorzystywane w...

Estymowanie analogii ( estymacja analogii ) - porównywanie podobnych działań wykonywanych w projekcie lub poprzednich projektach. To pojęcie jest najczęściej występuje i jest wykorzystywane w...

EVM

EVM – technika zarządzania projektami służąca do planowania, monitorowania oraz sterowania; łącząca w sobie zakres projektu , jego harmonogram oraz potrzebne do jego wykonania zasoby w taki sposób...

EVM – technika zarządzania projektami służąca do planowania, monitorowania oraz sterowania; łącząca w sobie zakres projektu , jego harmonogram oraz potrzebne do jego wykonania zasoby w taki sposób...

Diagram Gantta - ( Harmonogram Adamieckiego ) - graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami . Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w...

Matryca logiczna ( macierz logiczna , podejście oparte na ramie logicznej ) - bazująca na zasadach logicznego myślenia metoda planowania, realizacji i oceny projektów . Jest używana podczas fazy...

Matryca logiczna ( macierz logiczna , podejście oparte na ramie logicznej ) - bazująca na zasadach logicznego myślenia metoda planowania, realizacji i oceny projektów . Jest używana podczas fazy...

Diagram Gantta - ( Harmonogram Adamieckiego ) - graf stosowany głównie w zarządzaniu projektami . Uwzględnia się w nim podział projektu na poszczególne zadania, oraz rozplanowanie ich w...

Harmonogram projektu – rozłożony w czasie plan czynności oraz zadań, używany do zarządzania i kontrolowania wykonania projektu . Zazwyczaj składa się z listy elementów końcowych projektu (lub...