Zwinne programowanie – grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na modelu iteracyjnym . Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy samozarządzalnych zespołów, których celem jest...

Model przyrostowy ( model etapowy , realizacja przyrostowa ) – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Stosowany w przypadkach, w których...

Model iteracyjny ( model iteracyjno-przyrostowy ) - jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Powstał z połączenia iteracyjnych metod rozwiązywania...

Model przyrostowy ( model etapowy , realizacja przyrostowa ) – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Stosowany w przypadkach, w których...

Model iteracyjny ( model iteracyjno-przyrostowy ) - jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Powstał z połączenia iteracyjnych metod rozwiązywania...

Model iteracyjny ( model iteracyjno-przyrostowy ) - jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Powstał z połączenia iteracyjnych metod rozwiązywania...

Model kaskadowy ( model wodospadowy ) - najstarszy z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w...

Model prototypowy – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Polega na stworzeniu podczas projektowania prototypu w celu przedyskutowania oraz...

Model przyrostowy ( model etapowy , realizacja przyrostowa ) – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Stosowany w przypadkach, w których...

Model równoległy – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Powstał jako modyfikacja modelu kaskadowego , mająca na celu przyśpieszenie...

Model spiralny ( tworzenie spiralne ) – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Proces tworzenia ma postać spirali, której każda pętla...

Model V - jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Jest rozszerzeniem modelu kaskadowego...

Model kaskadowy ( model wodospadowy ) - najstarszy z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Jego nazwa wprowadzona została przez Winstona W. Royce w...

Model z prototypem odrzucanym - jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Jest odmianą modelu prototypowego , jednak tutaj prototyp powstaje nie...

Zwinne programowanie – grupa metod wytwarzania oprogramowania opartego na modelu iteracyjnym . Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy samozarządzalnych zespołów, których celem jest...

RAD

RAD ( szybkie tworzenie aplikacji ) - ideologia i technologia polegająca na udostępnieniu programiście dużych możliwości prototypowania oraz dużego zestawu gotowych komponentów (np. zapewniających...

RAD ( szybkie tworzenie aplikacji ) - ideologia i technologia polegająca na udostępnieniu programiście dużych możliwości prototypowania oraz dużego zestawu gotowych komponentów (np. zapewniających...

Model przyrostowy ( model etapowy , realizacja przyrostowa ) – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Stosowany w przypadkach, w których...

Model prototypowy – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Polega na stworzeniu podczas projektowania prototypu w celu przedyskutowania oraz...

Model spiralny ( tworzenie spiralne ) – jeden z modeli procesów tworzenia oprogramowania zdefiniowany w inżynierii oprogramowania . Proces tworzenia ma postać spirali, której każda pętla...