Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Technika sterowania zmianami - technika definiowana w edycji PRINCE2 z 2005 r, obejmująca procedury i formularze, zalecane do stosowania w przypadku wszystkich zmian produktów specjalistycznych ...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Technika sterowania zmianami - technika definiowana w edycji PRINCE2 z 2005 r, obejmująca procedury i formularze, zalecane do stosowania w przypadku wszystkich zmian produktów specjalistycznych ...

Sterowanie zmianami - procedura zapewniająca, że wszelkie zmiany, które mogą wpłynąć na uzgodnione cele związane z wykonaniem projektu (czas, koszt, jakość , zakres , ryzyko i korzyści ), zostaną...

Technika sterowania zmianami - technika definiowana w edycji PRINCE2 z 2005 r, obejmująca procedury i formularze, zalecane do stosowania w przypadku wszystkich zmian produktów specjalistycznych ...

Obsługa Zmian (ed.2005 Komisja do Spraw Zmian ) - osoba lub grupa osób, której Komitet Sterujący może delegować obowiązki decydowania o wnioskach o wprowadzenie zmian lub o zgłoszonych odstępstwach...

Obsługa Zmian (ed.2005 Komisja do Spraw Zmian ) - osoba lub grupa osób, której Komitet Sterujący może delegować obowiązki decydowania o wnioskach o wprowadzenie zmian lub o zgłoszonych odstępstwach...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Zagadnienie (ed.2005 zagadnienie projektowe ) - cokolwiek, co zdarzy się w projekcie a brak rozwiązania tego może spowodować zmiany zatwierdzonego produktu , planu lub celu (czas, koszt, jakość ...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Rejestr Zagadnień ( Dziennik Zagadnień ) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach , które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być...

Kierownik Projektu - osoba, której powierzono uprawnienia i obowiązek bieżącego zarządzania projektem , by dostarczył on wymagane produkty w granicach uzgodnionych z Komitetem Sterującym .

Obsługa Zmian (ed.2005 Komisja do Spraw Zmian ) - osoba lub grupa osób, której Komitet Sterujący może delegować obowiązki decydowania o wnioskach o wprowadzenie zmian lub o zgłoszonych odstępstwach...

Obsługa Zmian (ed.2005 Komisja do Spraw Zmian ) - osoba lub grupa osób, której Komitet Sterujący może delegować obowiązki decydowania o wnioskach o wprowadzenie zmian lub o zgłoszonych odstępstwach...

Komitet Sterujący - komitet, który odpowiada przed kierownictwem firmy lub programu za ogólne ukierunkowanie i zarządzanie strategiczne projektem. W projekcie posiada uprawnienia decyzyjne i ponosi...

Odstępstwo ( niezgodność ) - coś, co powinno być dostarczone przez projekt , ale nie jest (lub przewiduje się, że nie będzie) a czego Kierownik Projektu nie jest w stanie zapewnić w granicach...

Obsługa Zmian (ed.2005 Komisja do Spraw Zmian ) - osoba lub grupa osób, której Komitet Sterujący może delegować obowiązki decydowania o wnioskach o wprowadzenie zmian lub o zgłoszonych odstępstwach...

Odstępstwo ( niezgodność ) - coś, co powinno być dostarczone przez projekt , ale nie jest (lub przewiduje się, że nie będzie) a czego Kierownik Projektu nie jest w stanie zapewnić w granicach...

Odstępstwo ( niezgodność ) - coś, co powinno być dostarczone przez projekt , ale nie jest (lub przewiduje się, że nie będzie) a czego Kierownik Projektu nie jest w stanie zapewnić w granicach...