Technika przeglądu jakości - technika inspekcji jakości ze zdefiniowanymi rolami i określoną strukturą. Technika ta jest zaprojektowana w celu oceny, czy dany produkt mający formę dokumentu (lub...

Inspekcja jakości ( przegląd jakości ) - systematyczny, uporządkowany proces oceny produktu przeprowadzany przez dwie lub więcej starannie wybranych osób (zespół inspektorów) w sposób zaplanowany...

Inspekcja jakości ( przegląd jakości ) - systematyczny, uporządkowany proces oceny produktu przeprowadzany przez dwie lub więcej starannie wybranych osób (zespół inspektorów) w sposób zaplanowany...

Inspekcja jakości ( przegląd jakości ) - systematyczny, uporządkowany proces oceny produktu przeprowadzany przez dwie lub więcej starannie wybranych osób (zespół inspektorów) w sposób zaplanowany...

Inspekcja jakości ( przegląd jakości ) - systematyczny, uporządkowany proces oceny produktu przeprowadzany przez dwie lub więcej starannie wybranych osób (zespół inspektorów) w sposób zaplanowany...

Technika przeglądu jakości - technika inspekcji jakości ze zdefiniowanymi rolami i określoną strukturą. Technika ta jest zaprojektowana w celu oceny, czy dany produkt mający formę dokumentu (lub...

Technika przeglądu jakości - technika inspekcji jakości ze zdefiniowanymi rolami i określoną strukturą. Technika ta jest zaprojektowana w celu oceny, czy dany produkt mający formę dokumentu (lub...

Inspekcja jakości ( przegląd jakości ) - systematyczny, uporządkowany proces oceny produktu przeprowadzany przez dwie lub więcej starannie wybranych osób (zespół inspektorów) w sposób zaplanowany...

Działania korygujące - zbiór czynności podejmowanych w celu zażegnania zagrożenia tolerancji dla planu lub usunięcia wady produktu . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2...

Działania korygujące - zbiór czynności podejmowanych w celu zażegnania zagrożenia tolerancji dla planu lub usunięcia wady produktu . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2...

Działania korygujące - zbiór czynności podejmowanych w celu zażegnania zagrożenia tolerancji dla planu lub usunięcia wady produktu . 1 Bibliografia OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2...

Kierownik przeglądu jakości - specyficzna rola związana z przeglądem jakości przewodniczy naradzie przeglądu jakości i odpowiada za jej zorganizowanie, program, przebieg, uzgodnione zadania oraz...

Kontroler (ed.2005 tester ) - osoba lub zespół niezależny od wytwórcy , który ocenia, czy produkt spełnia wymagania określone w Opisie Produktu . Jest to specyficzna rola związana z przeglądem...

Kryteria jakości - opis specyfikacji wymagań jakościowych, jakie produkt musi spełniać oraz pomiarów jakościowych, jakie zostaną wykonane przez osoby przeprowadzające inspekcję gotowego produktu. 1...

Opis Produktu - opis przeznaczenia, składu, pochodzenia i kryteriów jakości produktu. Powstaje w czasie planowania , możliwie jak najszybciej po stwierdzeniu zapotrzebowania na ten produkt .

Wytwórca (ed.2005 Przedstawiciel wytwórcy ) - osoba lub grupa osób odpowiedzialna za wytworzenie produktu . Specyficzną rolę pełni w przeglądzie jakości - dostarcza stosowne produkty do przeglądu...

Wytwórca (ed.2005 Przedstawiciel wytwórcy ) - osoba lub grupa osób odpowiedzialna za wytworzenie produktu . Specyficzną rolę pełni w przeglądzie jakości - dostarcza stosowne produkty do przeglądu...

Opis Produktu - opis przeznaczenia, składu, pochodzenia i kryteriów jakości produktu. Powstaje w czasie planowania , możliwie jak najszybciej po stwierdzeniu zapotrzebowania na ten produkt .

Opis Produktu - opis przeznaczenia, składu, pochodzenia i kryteriów jakości produktu. Powstaje w czasie planowania , możliwie jak najszybciej po stwierdzeniu zapotrzebowania na ten produkt .

Protokolant - specyficzna rola związana z przeglądem jakości zapewnia pomoc administracyjną Kierownikowi , notuje działania uzgodnione w czasie narady przeglądu jakości i przydzielone do ich...

Wytwórca (ed.2005 Przedstawiciel wytwórcy ) - osoba lub grupa osób odpowiedzialna za wytworzenie produktu . Specyficzną rolę pełni w przeglądzie jakości - dostarcza stosowne produkty do przeglądu...

Kryteria jakości - opis specyfikacji wymagań jakościowych, jakie produkt musi spełniać oraz pomiarów jakościowych, jakie zostaną wykonane przez osoby przeprowadzające inspekcję gotowego produktu. 1...

Kryteria jakości - opis specyfikacji wymagań jakościowych, jakie produkt musi spełniać oraz pomiarów jakościowych, jakie zostaną wykonane przez osoby przeprowadzające inspekcję gotowego produktu. 1...