Szkolenie - zajęcie, którego celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jak również kwalifikacji ogólnych, tzn. potrzebnych do wykonywania pracy (w...

.LRN - platforma edukacyjna oparta na licencji GNU GPL . Wspiera zarządzanie kursami, komunikację online oraz pracę grupową w środowisku internetowym w zakresie E-learning u oraz badań naukowych.

Action Learning - proces edukacyjny, podczas którego uczestnik analizuje swoje zachowania i doświadczenia, aby je poprawić. Proces ten został stworzony przez profesora Rega Revansa (1907-2003) w...

Akwarium (technika szkolenia) - technika szkoleniowa, zakładająca dwa rodzaje uczestnictwa w szkoleniu: czynne - uczestnicy, którzy biorą czynny udział w ćwiczeniu, np. odgrywają role sprzedawcy i...

Burza mózgów ( giełda pomysłów ) - technika , w której dokłada się starań, aby znaleźć rozwiązanie wybranego problemu przez tworzenie listy pomysłów spontanicznie wymienianych przez członków grupy.

Burza mózgów ( giełda pomysłów ) - technika , w której dokłada się starań, aby znaleźć rozwiązanie wybranego problemu przez tworzenie listy pomysłów spontanicznie wymienianych przez członków grupy.

D-learning - nauka na odległość, charakteryzująca się odseparowaniem nauczyciela od ucznia (i ucznia od grupy uczących się) oraz zastąpieniem bezpośredniej komunikacji interpersonalnej, komunikacją...

Doświadczenie - jako koncept ogólny doświadczenie obejmuje wiedzę lub umiejętność realizacji wybranej aktywności, zdobytą w trakcie zaangażowania lub styczności z daną aktywnością. Pojęcie...

Dyskusja aktywizująca - technika szkoleniowa, która nie tylko daje uczestnikom możliwość uczenia się od siebie wzajemnie i inspirowania siebie nawzajem, ale zwiększa również zaangażowanie całej...

Dyskusja panelowa - metoda wymiany poglądów i poszukiwania rozwiązania problemu w drodze rozmów. Charakterystyczną cechą dyskusji panelowej jest istnienie dwóch gremiów: dyskutującego, czyli...

E-kształcenie - kształcenie odbywające się w środowisku zaprojektowanym tak, aby wszystkie lub przynajmniej najważniejsze funkcje i działania były wykonywane przy pomocy elektronicznych narzędzi...

E-learning - metoda nauczania, która wykorzystuje sieci komputerowe oraz Internet do przekazywania wiedzy. Charakterystyczną cechą takiej formy nauki jest możliwość ukończenia kursu lub szkolenia...

Facylitator – osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Rolą facylitatora jest mediowanie...

Facylitator – osoba, której zadaniem jest czynny udział w udrażnianiu procesu komunikacji między osobami bądź grupami, w celu osiągnięcia wspólnego rozwiązania. Rolą facylitatora jest mediowanie...

Fazy rozwoju grupy - proces opisujący etapy rozwoju grupy. Informacje o tym procesie wykorzystuje się w pracy z grupami, m.in. w...

przedsiębiorstwo symulacyjne, firma treningowa, wirtualne przedsiębiorstwo, wirtualny biznes Firma symulacyjna - wirtualna firma, działająca jak prawdziwe przedsiębiorstwo. Firma symulacyjna jest...

Fiszki - małe kartoniki lub karteczki, na których z jednej strony widnieje hasło, a na odwrocie jego wyjaśnienie. Służą one jako pomoc w celu samodzielnego, systematycznego uczenia się. Mogą być...

Burza mózgów ( giełda pomysłów ) - technika , w której dokłada się starań, aby znaleźć rozwiązanie wybranego problemu przez tworzenie listy pomysłów spontanicznie wymienianych przez członków grupy.

Gra biznesowa - określenie oznaczające gry symulacyjne, używane jako narzędzie edukacyjne do nauki biznesu. Gry biznesowe można wykorzystywać podczas treningów biznesowych dotyczących różnych...

Gra dydaktyczna - metoda nauczania , w której gra wykorzystywana jest jako forma ułatwiająca zdobywanie wiedzy i umiejętności. Gra stanowi odmianę zabawy, co jest jej cechą charakterystyczną.

Gra szkoleniowa - narzędzie szkoleniowe realizowane w formule interaktywnego współdziałania uczestników szkolenia, zgodnie z zasadami podanymi przez trenera oraz pod jego nadzorem. Może ona trwać...