Szkolenie - zajęcie, którego celem jest uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jak również kwalifikacji ogólnych, tzn. potrzebnych do wykonywania pracy (w...

.LRN - platforma edukacyjna oparta na licencji GNU GPL . Wspiera zarządzanie kursami, komunikację online oraz pracę grupową w środowisku internetowym w zakresie E-learning u oraz badań naukowych.

Action Learning - proces edukacyjny, podczas którego uczestnik analizuje swoje zachowania i doświadczenia, aby je poprawić. Proces ten został stworzony przez profesora Rega Revansa (1907-2003) w...

Akwarium (technika szkolenia) - technika szkoleniowa, zakładająca dwa rodzaje uczestnictwa w szkoleniu: czynne - uczestnicy, którzy biorą czynny udział w ćwiczeniu, np. odgrywają role sprzedawcy i...

Burza mózgów ( giełda pomysłów ) - technika , w której dokłada się starań, aby znaleźć rozwiązanie wybranego problemu przez tworzenie listy pomysłów spontanicznie wymienianych przez członków grupy.

Burza mózgów ( giełda pomysłów ) - technika , w której dokłada się starań, aby znaleźć rozwiązanie wybranego problemu przez tworzenie listy pomysłów spontanicznie wymienianych przez członków grupy.

Gra biznesowa - określenie oznaczające gry symulacyjne, używane jako narzędzie edukacyjne do nauki biznesu. Gry biznesowe można wykorzystywać podczas treningów biznesowych dotyczących różnych...

Symulacja biznesowa - symulacja używana w szkoleniach biznesowych lub podczas analizy. Może opierać się m.in. na scenariuszu. Rodzajem symulacji biznesowej jest Gra biznesowa...

Gra biznesowa - określenie oznaczające gry symulacyjne, używane jako narzędzie edukacyjne do nauki biznesu. Gry biznesowe można wykorzystywać podczas treningów biznesowych dotyczących różnych...

CAI

Nauczanie Wspomagane Komputerowo - systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i...

Metoda sytuacyjna - metoda nauczania o charakterze prospektywnym i fikcyjnym, polegająca na dokładnym rozpatrzeniu danego przypadku, który powinien być tak skonstruowany, aby był typowy dla dużej...

Nauczanie Wspomagane Komputerowo - systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i...

Nauczanie Wspomagane Komputerowo - systemy nauczania realizowane niemal całkowicie za pomocą komputerów, zarówno jeśli chodzi o część wykładową, jak i rozmaitego rodzaju ćwiczenia i...

D-learning - nauka na odległość, charakteryzująca się odseparowaniem nauczyciela od ucznia (i ucznia od grupy uczących się) oraz zastąpieniem bezpośredniej komunikacji interpersonalnej, komunikacją...

Kształcenie na odległość - sposób kształcenia, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym (często również czasowym) od kształcącego się. Celem kształcenia na odległość jest przede...

D-learning - nauka na odległość, charakteryzująca się odseparowaniem nauczyciela od ucznia (i ucznia od grupy uczących się) oraz zastąpieniem bezpośredniej komunikacji interpersonalnej, komunikacją...

Kształcenie na odległość - sposób kształcenia, w którym nauczający znajduje się w dystansie przestrzennym (często również czasowym) od kształcącego się. Celem kształcenia na odległość jest przede...

Doświadczenie - jako koncept ogólny doświadczenie obejmuje wiedzę lub umiejętność realizacji wybranej aktywności, zdobytą w trakcie zaangażowania lub styczności z daną aktywnością. Pojęcie...

Dyskusja aktywizująca - technika szkoleniowa, która nie tylko daje uczestnikom możliwość uczenia się od siebie wzajemnie i inspirowania siebie nawzajem, ale zwiększa również zaangażowanie całej...

Dyskusja panelowa - metoda wymiany poglądów i poszukiwania rozwiązania problemu w drodze rozmów. Charakterystyczną cechą dyskusji panelowej jest istnienie dwóch gremiów: dyskutującego, czyli...

E-kształcenie - kształcenie odbywające się w środowisku zaprojektowanym tak, aby wszystkie lub przynajmniej najważniejsze funkcje i działania były wykonywane przy pomocy elektronicznych narzędzi...