System zarządzania wiedzą – w wąskim znaczeniu system informatyczny, którego celem jest wsparcie zarządzania wiedzą (ZW) w organizacji, w szerokim znaczeniu ogół działań (w tym system...

System zarządzania wiedzą – w wąskim znaczeniu system informatyczny, którego celem jest wsparcie zarządzania wiedzą (ZW) w organizacji, w szerokim znaczeniu ogół działań (w tym system...

KMS

System zarządzania wiedzą – w wąskim znaczeniu system informatyczny, którego celem jest wsparcie zarządzania wiedzą (ZW) w organizacji, w szerokim znaczeniu ogół działań (w tym system...

Społeczność praktyków – forma rozszerzonej pracy grupowej czy też współpracy w przedsiębiorstwie. Ideą społeczności praktyków jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy ludźmi realizującymi takie same...

DMS

System zarządzania dokumentami – narzędzie informatyczne umożliwiające przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy dokumentów wewnętrznych...

System zarządzania dokumentami – narzędzie informatyczne umożliwiające przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy dokumentów wewnętrznych...

ECM

Enterprise Content Management ( ECM ) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i...

Enterprise Content Management ( ECM ) – klasa zintegrowanych systemów zarządzania zasobami informacyjnymi w przedsiębiorstwie czy instytucji. Stanowi wynik integracji funkcjonalnej i...

Group-Team-Ware ( Groupware ) – metoda wspomagania rozwoju wiedzy w organizacji. Jej istota sprowadza się do komputerowego wspomagania pracy zespołowej i komunikacji (ang. collaborative software ).

Group-Team-Ware ( Groupware ) – metoda wspomagania rozwoju wiedzy w organizacji. Jej istota sprowadza się do komputerowego wspomagania pracy zespołowej i komunikacji (ang. collaborative software ).

IM

Zarządzanie informacją – zbieranie i zarządzanie informacją (pochodzącą z jednego lub więcej źródeł) oraz jej dystrybucja do jednego lub więcej odbiorców. Jest to jednoznaczne z organizacją i...

Zarządzanie informacją – zbieranie i zarządzanie informacją (pochodzącą z jednego lub więcej źródeł) oraz jej dystrybucja do jednego lub więcej odbiorców. Jest to jednoznaczne z organizacją i...

Społeczność praktyków – forma rozszerzonej pracy grupowej czy też współpracy w przedsiębiorstwie. Ideą społeczności praktyków jest zacieśnienie kontaktów pomiędzy ludźmi realizującymi takie same...

System zarządzania dokumentami – narzędzie informatyczne umożliwiające przetwarzanie wszelkich form dokumentów powstających w organizacjach. Przetwarzanie dotyczy dokumentów wewnętrznych...

Zespół wirtualny – zestaw technik i narzędzi sprzyjających przede wszystkim wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy ukrytej (ang. tacit knowledge ). Zespoły wirtualne tworzy się dopasowując ludzi do...

Zarządzanie informacją – zbieranie i zarządzanie informacją (pochodzącą z jednego lub więcej źródeł) oraz jej dystrybucja do jednego lub więcej odbiorców. Jest to jednoznaczne z organizacją i...

Zespół wirtualny – zestaw technik i narzędzi sprzyjających przede wszystkim wymianie i rozpowszechnianiu wiedzy ukrytej (ang. tacit knowledge ). Zespoły wirtualne tworzy się dopasowując ludzi do...