System wczesnego ostrzegania (SWO) – system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach. W zarządzaniu finansami , system wczesnego ostrzegania to system informacyjny stosowany w procesie...

System wczesnego ostrzegania (SWO) – system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach. W zarządzaniu finansami , system wczesnego ostrzegania to system informacyjny stosowany w procesie...

EWS

System wczesnego ostrzegania (SWO) – system stworzony do informowania o niepożądanych zdarzeniach. W zarządzaniu finansami , system wczesnego ostrzegania to system informacyjny stosowany w procesie...

System wczesnego ostrzegania B. Prusaka - system wczesnego ostrzegania przed upadkiem przedsiębiorstw autorstwa Błażeja Prusaka, należący do klasy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej.

System wczesnego ostrzegania C. L. Merwina - system wczesnego ostrzegania należący do systemów jednowymiarowych, które są oparte na wartościach pojedynczych zmiennych. Najistotniejsze wskaźniki to...

System wczesnego ostrzegania D. Hadasik - 9 systemów wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw działających w Polsce, które zostały zbudowane w oparciu o liniową wielowymiarową...

System wczesnego ostrzegania E. Bleiera - metoda wczesnego ostrzegania, pozwalającą określić przyszłe szanse rozwojowe lub przewidzieć bankructwo przedsiębiorstwa. Wymaga większego zakresu...

System wczesnego ostrzegania E. I. Altmana - najbardziej popularny w USA wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania, stosowany głównie do analiz spółek notowanych na giełdzie. Jest to jeden ze...

System wczesnego ostrzegania G. Weinricha - wielowymiarowy systemy wczesnego ostrzegania zbudowany na schemacie oceny punktowej z wyodrębnionymi trzema klasami...

System wczesnego ostrzegania G. Weinricha - wielowymiarowy systemy wczesnego ostrzegania zbudowany na schemacie oceny punktowej z wyodrębnionymi trzema klasami...

System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa - jeden z najbardziej znanych i pierwszych systemów wczesnego ostrzegania, zbudowany w oparciu o dane przedsiębiorstw prowadzących działalność w...

System wczesnego ostrzegania K. Beermanna - wielowymiarowy system wczesnego ostrzegania na bazie analizy dyskryminacyjnej prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Zaliczany jest do europejskiego...

System wczesnego ostrzegania P. Weibela - jednowymiarowy system wczesnego ostrzegania, w którym na podstawie 6 wskaźników zdefiniowane są 3 klasy zagrożenia...

System wczesnego ostrzegania P.J. Fitz Patricka - jednowymiarowy system wczesnego ostrzegania wykorzystujący model analizy dyskryminacyjnej. Autor za szczególnie istotne, a zarazem wystarczające...

System wczesnego ostrzegania R. Van. Frederikslusta - model analizy dyskryminacyjnej, powstały w roku 1978 i służący do predykcji bankructwa...

System wczesnego ostrzegania stosowany przez Banque de France - system wczesnego ostrzegania należący do grupy wielowymiarowych modeli analizy dyskryminacyjnej. Jest systemem wielofunkcyjnym ...

System wczesnego ostrzegania W. H. Beavera - jednowymiarowy system wczesnego ostrzegania oparty na 6 wskaźnikach - w tym najistotniejszym jest stosunek nadwyżki finansowej do zobowiązań...