Informatyczny system zarządzania - zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej w celu wsparcia zarządzania . Na informatyczne...

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

APS

Advanced Planning System ( APS ) - klasa zaawansowanych systemów informatycznych , stanowiących rozwinięcie systemów MRP II i ERP , a pozwalających wykonywać złożone operacje planistyczne i...

ASC X12 – amerykański standard ANSI elektronicznej wymiany danych, stosowany głównie w Ameryce Północnej. Zobacz też EDI EDIFACT ODETTE...

BEM

Metoda elementów brzegowych – zaawansowana matematycznie metoda obliczeń fizycznych, która wykorzystuje rozwiązanie fundamentalne równania różniczkowego, przy czym aproksymacja następuje tylko na...

BIM

Modelowanie informacji o budynku – oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiające cyfrowe odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Model budowli...

Metoda elementów brzegowych – zaawansowana matematycznie metoda obliczeń fizycznych, która wykorzystuje rozwiązanie fundamentalne równania różniczkowego, przy czym aproksymacja następuje tylko na...

BPM

Zarządzanie wydajnością firmy ( zarządzanie wydajnością biznesu , zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa ) – obszar Business Intelligence umożliwiający kontrolę i zarządzanie wydajnością...

Modelowanie informacji o budynku – oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie, umożliwiające cyfrowe odzwierciedlenie fizycznych i funkcjonalnych właściwości budowli. Model budowli...

Business Intelligence ( BI , Inteligentne Systemy Wspomagania Biznesu ) – zdolność organizacji do przekształcenia całego jej potencjału w wiedzę, a dokładniej danych w informacje , a informacji w...

Zarządzanie wydajnością firmy ( zarządzanie wydajnością biznesu , zarządzanie wydajnością przedsiębiorstwa ) – obszar Business Intelligence umożliwiający kontrolę i zarządzanie wydajnością...

CAD

Komputerowe wspomaganie projektowania ( projektowanie wspomagane komputerowo , komputerowo wspomagane projektowanie ) – zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu...

Komputerowa deska...

CAE

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ( komputerowo wspomagana inżynieria , komputerowo wspomagane konstruowanie ) – oprogramowanie komputerowe wspomagające prace inżyniera takie jak CAD z...

CAM

Komputerowe wspomaganie wytwarzania ( wytwarzanie wspomagane komputerowo , komputerowo wspomagane wytwarzanie ) – system komputerowy, który ma za zadanie integrację fazy projektowania i...

CAP

Komputerowo wspomagane planowanie procesów ( komputerowo wspomagane planowanie , systemy komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych ) – oprogramowanie stosowane w zarządzaniu...

Komputerowo wspomagane planowanie procesów ( komputerowo wspomagane planowanie , systemy komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych ) – oprogramowanie stosowane w zarządzaniu...

CAQ

Komputerowe wspomaganie sterowania jakością ( komputerowo wspomagane sterowanie jakością , komputerowo wspomagana kontrola jakości ) – narzędzie informatyczne wspomagające procesy zarządzania...

CAS

Komputerowe wspomaganie symulacji – klasa systemów CAx, dzięki którym można przeprowadzić: symulacje zjawisk podczas powstawania produktu MES , symulacje obróbki w systemach rodzaju CAP (ang.

CASE – oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania. Do funkcji CASE należy: analiza, projektowanie i programowanie. Narzędzia CASE automatyzują metody...

CAx

CAx ( komputerowe wspomaganie ) - klasa narzędzi i systemów wykorzystujących technologię komputerową do pomocy w wielu różnych aspektach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), w tym...