Stres - pojęcie opisujące negatywne czynniki, które mogą wpłynąć na psychiczne i fizyczne samopoczucie człowieka. Stres można również rozumieć jako napięcie odczuwane, gdy trzeba podjąć ważną...

Zarządzanie stresem - filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęca się zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi...

Zarządzanie stresem - filozofia organizacji oraz zbiór zasad, kształtujący konkretne metody, które poświęca się zdrowiu jednostek i organizacji w celu ochrony jednostek i organizacji przed złymi...

biologiczne sprzężenie zwrotne Biofeedback - dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Zmiany fizjologiczne organizmu monitorowane są przez...

MBSR - redukcja reakcji na Stres przez koncetrację. Polega na opanowaniu stresu przez trening koncentracji. Metoda ta została stworzona pod koniec lat 70. przez Jona Kabat-Zinna dla pacjentów...

Medytacja - termin oznaczający szeroką gamę aktywności na rzecz relaksacji , ćwiczeń rozwijających cierpliwość i koncentrację. Jedna z technik relaksacyjnych...

Relaksacja ciała i umysłu - pojęcie oznaczające zrelaksowanie zarówno ciała, jak i umysłu. Opiera się na przekonaniu, że łatwiej jest zrelaksować swój umysł, jeśli najpierw zrelaksuje się ciało.

MBSR - redukcja reakcji na Stres przez koncetrację. Polega na opanowaniu stresu przez trening koncentracji. Metoda ta została stworzona pod koniec lat 70. przez Jona Kabat-Zinna dla pacjentów...

Oddychanie brzuszne - rodzaj oddychania odbywającego się z użyciem przepony. Podczas oddychania brzusznego porusza się nie klatka piersiowa, a brzuch. Jest to jedna z technik relaksacyjnych ...

Pranajama - technika opanowania oddechu, mająca na celu jego maksymalne spowolnienie i zrytmizowanie. Oddech podzielony jest na trzy fazy: puraka (głęboki wdech), rećaka (wydech) oraz kumbhaka...

Trening Jacobsona - technika relaksacyjna , której pomysłodawcą jest Edmund Jacobson . Trening Jacobsona polega na nauce napinania mięśni aż do automatyzacji. Trening powinno się przeprowadzać...

Trening Jacobsona - technika relaksacyjna , której pomysłodawcą jest Edmund Jacobson . Trening Jacobsona polega na nauce napinania mięśni aż do automatyzacji. Trening powinno się przeprowadzać...

odprężenie, odpoczynek Relaks - stan fizycznego i psychicznego odprężenia. Może być osiągany w procesie relaksacji . Słowo relaks pochodzi od łacińskiego laxo, laxus oznaczających rozciągać...

Relaksacja - proces wchodzenia w stan relaksu. Relaksację można osiągnąć w procesie treningu relaksacyjnego. Relaksacja polega zwykle na rozluźnianiu grup mięśni (np. Trening Jacobsona )...

Relaksacja ciała i umysłu - pojęcie oznaczające zrelaksowanie zarówno ciała, jak i umysłu. Opiera się na przekonaniu, że łatwiej jest zrelaksować swój umysł, jeśli najpierw zrelaksuje się ciało.

Stres w pracy - stres związany z pracą . Można go rozumieć jako dyskomfort psychiczny, wywołany rozbieżnością pomiędzy warunkami i wymaganiami stawianymi pracownikowi, a jego możliwościami...

Techniki relaksacyjne - pojęcie określające każdą metodę, proces, procedurę lub działanie, które pomaga w relaksie, osiągnięciu uczucia spokoju lub w inny sposób obniża poziom niepokoju, stresu...

Trening autogenny Schultza - technika relaksacyjna opracowana przez niemieckiego psychiatrę J. H. Schultza , po raz pierwszy opublikowana w 1932 roku. Polega na przeprowadzaniu codziennych sesji...

Trening Jacobsona - technika relaksacyjna , której pomysłodawcą jest Edmund Jacobson . Trening Jacobsona polega na nauce napinania mięśni aż do automatyzacji. Trening powinno się przeprowadzać...

Zobacz też: Zarządzanie stresem , które jest ukierunkowane na organizację (występują tu takie elementy jak zapewnienie otoczenia, które niepotrzebnie nie wpływa...